Maak opleidingen breder, voor meer opties in de beroepskeuze

Opinie
Er is een tekort aan mensen voor cruciale beroepen: politieagenten, zorgmedewerkers, onderwijzers, hulpverleners ... En jongeren willen graag werk met diepgang. Waarom kiezen zij dan toch te weinig voor die cruciale beroepen?
Gabriëlle As • loopbaancoach
maandag 15 augustus 2022 om 15:37
De bayawever uit de familie van wevervogels.
De bayawever uit de familie van wevervogels. beeld istock

Wevervogels verzamelen met zorgvuldige precisie takjes en blaadjes en vlechten kunstige nestjes. Een knap staaltje vakmanschap met een nuttig en ‘maatschappelijk’ doel: een veilig nestje maken voor hun kroost. Als de wevervogel een mens zou zijn, zouden we zeggen: die heeft een zinvol beroep. 

Vanuit het perspectief dat werken niets anders is dan ‘inspanning leveren’, werken alle organismen. In de dierenwereld en zelfs plantenwereld, heeft werken over het algemeen een maatschappelijk doel. Zelfs bij bomen: vanuit een ondergronds stelsel van wortels en schimmels zenden ze voedingsstoffen naar elkaar uit. Ze helpen elkaar overleven. 

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Voor een gezellige kerk kom ik mijn bed niet uit, want ik heb het thuis al reuzegezellig

Een gezellige kerk voegt zich naadloos in in onze consumptiemaatschappij. Jezus vraagt om keuzes die daar haaks op staan. Een gezellige kerk maakt het ons makkelijk. Jezus maakt het ons moeilijk, schrijft Sam Janse.

Afbeelding

Biden zet eigenlijk het 'America First-beleid' van Donald Trump voort

De VS hebben iets in beweging gezet en dat is voorlopig niet te stoppen: de wens om zelfvoorzienend te zijn. En van 'Koop Amerikaanse waar' naar 'Koop Nederlandse waar' is een kleine stap, schrijft Peter de Waard.

Afbeelding

'Over de doden niets dan goeds.' Moet dat ook tijdens een uitvaart in de kerk gelden?

Aad Kamsteeg zit soms met kromme tenen bij uitvaartdiensten. 'Ze werden veroorzaakt door de enorme tegenstelling tussen wat nu bij zijn dood werd gezegd en wat ik eerder bij zijn leven te horen had gekregen.'

Afbeelding

Mijn angst is dat een deel van Groningen een showroom van cataloguswoningen wordt

Nu in Groningen huizen vernieuwd of vervangen moeten worden, dreigen complete dorpen hun karakter te verliezen. Zet daarom architecten in die de cultuurhistorische context van het gebied kennen.

Afbeelding

Veel media maken geen onderscheid tussen terreur en terreurbestrijding als het over Israël en de Palestijnen gaat

Acties van Israël en de Palestijnen worden vaak op één hoop gegooid. Veel media maken geen onderscheid tussen terreur en het bestrijden van terreur, schrijft Freek Vergeer van het CIDI.

Afbeelding

Politici gaan vroeg of laat overstag met de afbouw van alle fossiele subsidies

CDA-Kamerlid Henri Bontenbal zegt dat het 'onzin' is dat de overheid de fossiele industrie met miljarden subsidieert (ND 31 januari). Ik zou willen dat hij gelijk had, zegt activist Rozemarijn van 't Einde.