Wereldkerk en geschiedenis zijn duidelijk over homoseksualiteit

Ingezonden
Maarten Klaassen en Rinie van Reenen, beiden predikant
donderdag 11 augustus 2022 om 04:20

Het betoog van Jan de Visser dat homoseksualiteit niets te maken heeft met het belijden van de kerk (ND, 5 augustus) getuigt van naïviteit. Inderdaad: het woord ‘homoseksualiteit’ komt in de kerkelijke belijdenis niet voor. En dat is logisch, want zij weet het schriftgetuigenis achter zich. De ‘onkuisheid’ waar de Heidelbergse Catechismus over spreekt omvat alle vormen van seksueel gedrag buiten de relatie van man-vrouw in een huwelijk, dus ook homoseksueel gedrag. Het kost weinig moeite om tientallen voorbeelden te noemen uit de exegese van de kerk der eeuwen om dat te onderbouwen. Van kerkvaders tot reformatoren en velen na hen: ze zijn zonneklaar in hun afwijzen van de homoseksuele praxis. Niemand die erover dacht dat te moet..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wat het debat over de doop heeft opgeleverd? ‘Ik hoop en bid dat doop teken van eenheid wordt’

Dominee Mark de Jager pleitte in juli voor een breed kerkelijk gesprek over de (tweede) doop. Hij blikt terug op de vele reacties die dat opleverde. Hij ziet sterke raakvlakken tussen de kinder- en volwassendoop.

Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.