Wereldkerk en geschiedenis zijn duidelijk over homoseksualiteit

Ingezonden
Maarten Klaassen en Rinie van Reenen, beiden predikant
donderdag 11 augustus 2022 om 04:20

Het betoog van Jan de Visser dat homoseksualiteit niets te maken heeft met het belijden van de kerk (ND, 5 augustus) getuigt van naïviteit. Inderdaad: het woord ‘homoseksualiteit’ komt in de kerkelijke belijdenis niet voor. En dat is logisch, want zij weet het schriftgetuigenis achter zich. De ‘onkuisheid’ waar de Heidelbergse Catechismus over spreekt omvat alle vormen van seksueel gedrag buiten de relatie van man-vrouw in een huwelijk, dus ook homoseksueel gedrag. Het kost weinig moeite om tientallen voorbeelden te noemen uit de exegese van de kerk der eeuwen om dat te onderbouwen. Van kerkvaders tot reformatoren en velen na hen: ze zijn zonneklaar in hun afwijzen van de homoseksuele praxis. Niemand die erover dacht dat te moet..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’

Afbeelding

Door te spelen kunnen we de last van het leven dragen, we staan zelfs meer open voor God

In 1938 publiceerde de cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn studie: Homo ludens, de spelende mens. De stelling van het boek is eenvoudig, maar revolutionair, schrijft Léon Hanssen in zijn essay.

Afbeelding

Zouden de boeren geen volksfeest moeten vieren? Het Europese beleid dat hen zoveel opleverde bestaat vijftig jaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bestaat vijftig jaar. Tot op de dag van vandaag gaat er veel geld in om, signaleert Volkskrant-redacteur Peter de Waard. Feest wordt er voorlopig niet gevierd.

Afbeelding

De kerk scheuren? Dan heb je Paulus niet aan je kant. Het ging hem uiteindelijk om eenheid

Laat er onder jullie geen scheuringen zijn, schreef Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Dat brengt hoogleraar Bart Koet tot enige betrokken kanttekeningen bij ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Afbeelding

Afrika is het continent van de toekomst. Hoe kan het Westen zijn bloei faciliteren?

Afrika is een krachtig continent met enorme potentie. Laat het Westen de bloei van het continent faciliteren, op basis van een gelijkwaardige relatie, schrijft Hans Valkenburg.