Zijn rigide arbeidsmarkten beter voor de productiviteit?

Opinie
Ondanks robotisering en kunstmatige intelligentie daalt de productiviteitsgroei. Deze wordt belemmerd door het slecht werken van onder meer ontslagbescherming en sterke vakbonden.
Peter de Waard • economieredacteur bij de Volkskrant
woensdag 10 augustus 2022 om 20:09
Een vakbond wordt soms gezien als schadelijk voor de economie, maar is juist nuttig voor innovatie. Beeld: een stakingsbijeenkomst van het vervoersbedrijf HTM (juni).
Een vakbond wordt soms gezien als schadelijk voor de economie, maar is juist nuttig voor innovatie. Beeld: een stakingsbijeenkomst van het vervoersbedrijf HTM (juni). beeld anp / Ramon van Flymen

Als de economie hapert, is flexibilisering van de arbeidsmarkt, snoeien in regels en meer marktwerking het recept van talrijke economen. Het Internationaal Monetair Fonds zweert erbij.

Ook de EU en de ECB roepen al jaren dat de Zuid-Europese landen hun economieën moeten hervormen, wat een eufemisme is voor soepeler ontslag, grotere differentiatie in de lonen, karige uitkeringen en meer prikkels om te gaan werken. Pas dan zullen de munten van de ‘zeurolanden’ weer in de pas lopen van die van de ‘neurostaten’.

Overal waar ingrijpende hervormingen van arbeidsmarkten plaatsvinden, verzwakt de productiviteitsgroei. In een heel aantal rijke OESO-landen is de productiviteitsgroei sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo laag als in de laatste 15..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’

Afbeelding

Door te spelen kunnen we de last van het leven dragen, we staan zelfs meer open voor God

In 1938 publiceerde de cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn studie: Homo ludens, de spelende mens. De stelling van het boek is eenvoudig, maar revolutionair, schrijft Léon Hanssen in zijn essay.

Afbeelding

Zouden de boeren geen volksfeest moeten vieren? Het Europese beleid dat hen zoveel opleverde bestaat vijftig jaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bestaat vijftig jaar. Tot op de dag van vandaag gaat er veel geld in om, signaleert Volkskrant-redacteur Peter de Waard. Feest wordt er voorlopig niet gevierd.

Afbeelding

De kerk scheuren? Dan heb je Paulus niet aan je kant. Het ging hem uiteindelijk om eenheid

Laat er onder jullie geen scheuringen zijn, schreef Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Dat brengt hoogleraar Bart Koet tot enige betrokken kanttekeningen bij ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Afbeelding

Afrika is het continent van de toekomst. Hoe kan het Westen zijn bloei faciliteren?

Afrika is een krachtig continent met enorme potentie. Laat het Westen de bloei van het continent faciliteren, op basis van een gelijkwaardige relatie, schrijft Hans Valkenburg.