Hoe moet het personeelstekort worden opgelost?

Opinie
Personeelstekort is overal: in het onderwijs, de zorg, de horeca, de kinderopvang. Deels komt dat door vergrijzing, deels door veel mensen die parttime werken. En juist nu wordt het verlofstelsel uitgebreid. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met een burnout nog steeds toe. Helpt het om meer te gaan werken, of raken we dan van de wal in de sloot?
Carin Slotboom
zaterdag 6 augustus 2022 om 12:34
Mark Nikamp, Bert Mollema, Andre van Aarle, Klaas Jan Hoff, Henriëtte de Jong, Nico van der Vegt, Sandra Oosterwolde en Siem Verkade.
Mark Nikamp, Bert Mollema, Andre van Aarle, Klaas Jan Hoff, Henriëtte de Jong, Nico van der Vegt, Sandra Oosterwolde en Siem Verkade. beeld anp / Phil Nijhuis

Onzinbanen

Mark Nikamp, buschauffeur

Meer werken is niet voor iedereen de oplossing: sommigen gaan er dan financieel op achteruit. Door het complexe toeslagensysteem loont meer werken niet, en komen velen in de problemen met kinderopvang of mantelzorg. Er worden tegenwoordig veel opleidingen aangeboden waarvan ik twijfel of er überhaupt werk in die hoek te vinden is. In verschillende bedrijven en instellingen worden banen gecreëerd die niet noodzakelijk zijn. Ze bestaan er alleen voor om subsidie te kunnen krijgen of vanwege regelgeving. In mijn optiek zijn er veel te veel onzinbanen. Als de overheid of een bedrijf wil dat meer mensen meer gaan werken, dan moeten ze dat ook goed faciliteren. De vraag is of wij dat als samenleving wel moete..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.

Afbeelding

Moet Dierendag gevierd worden? ‘Het is een uitvinding van commerciële partijen’

Dinsdag is het Werelddierendag. Ook is het de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi. Vier jij dierendag? En wat betekenen dieren voor jou? Ons lezerspanel reageert.