De aanpak van pijnproblemen hoort maatwerk te zijn

Opinie
Onderzoek naar de omvang van het pijnprobleem in Nederland, werkt alarmerend. Het helpt nog niet om de beste aanpak voor pijnbestrijding te vinden.
Paul Lieverse • werkte dertig als anesthesioloog
donderdag 4 augustus 2022 om 16:20
Een populaire gedachte is dat je te veel aandacht aan pijn kunt schenken. Het omgekeerde is vaker het geval.
Een populaire gedachte is dat je te veel aandacht aan pijn kunt schenken. Het omgekeerde is vaker het geval. beeld istock

Pijn is een schrikbeeld, zeker als er geen oplossing voorhanden is. Dit probleem lijkt enorm te zijn. Onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek levert op dat 12 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder volgens eigen opgave gehinderd wordt door pijn bij normale werkzaamheden. Van hen kreeg ongeveer drie kwart medicijnen tegen pijn en zelfs 23 procent opioïden (sterke pijnstillers), zo weten we uit opgave van medicijnverstrekking. 

De cijfers van het CBS betreffen onder meer mensen die langer dan een aantal weken door pijn gehinderd werden, waarbij de hoeveelheid pijn varieerde. Deze variatie had meer beklemtoond mogen worden, evenals de variatie in de duur van de pijn. Bij hevige pijn kan sprake zijn van het ‘alles of n..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wat het debat over de doop heeft opgeleverd? ‘Ik hoop en bid dat doop teken van eenheid wordt’

Dominee Mark de Jager pleitte in juli voor een breed kerkelijk gesprek over de (tweede) doop. Hij blikt terug op de vele reacties die dat opleverde. Hij ziet sterke raakvlakken tussen de kinder- en volwassendoop.

Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.