Israël hoofdschuldige in conflict door compromisloze houding van zionisten

Opinie
In het Israëlisch-Palestijns conflict is het niet moeilijk de hoofdschuldige aan te wijzen. Israëlische zionisten begaan misdrijven tegen de menselijkheid, schrijft Erik Ader.
Erik Ader • werkte wereldwijd als diplomaat en ambassadeur, auteur van 'Oorlog en Oceanen', een geschiedenis over de rol en impact van grootschalige hulp door zijn ouders aan Joodse landgenoten in de Tweede Wereldoorlog
zaterdag 23 juli 2022 om 12:19 aangepast 09:55
Vuur boven Gaza-stad na een luchtaanval door Israël eerder deze maand. 'Over de levensomstandigheden van de Palestijnen in de bezette gebieden en in Israël zelf zijn er de afgelopen tijd belastende rapporten verschenen.
Vuur boven Gaza-stad na een luchtaanval door Israël eerder deze maand. 'Over de levensomstandigheden van de Palestijnen in de bezette gebieden en in Israël zelf zijn er de afgelopen tijd belastende rapporten verschenen. beeld afp / Mahmud Hams

Het zoeken van de nuance is prijzenswaardig, maar in de column van Aad Kamsteeg, van 18 juli, over het Israëlisch-Palestijns conflict, leidt dat al te makkelijk tot de conclusie ‘waar twee kijven, hebben twee schuld’, terwijl de hoofdschuldige voor het ontstaan en voortduren ervan zonder veel moeite geïdentificeerd kan worden.

Het zionisme als drijvende kracht achter de stichting van een eigen staat voor het Joodse volk in Palestina was een reactie op het opkomend antisemitisme in met name Oost-Europa en een kind van zijn tijd: nationalistisch, kolonialistisch, seculier. In die tijdgeest werd het ook acceptabel geacht andermans land in bezit te nemen. 

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Help natuur, milieu én landbouw op basis van een inventarisatie van alle wensen, keuzes en voorwaarden

Nederland kan lessen trekken uit de ruilverkaveling van de landbouw. Inventariseer alle keuzes, wensen en voorwaarden voor natuur, milieu en landbouw, legt Henk de Vries uit.

Afbeelding

Aalmoezen van moslims omvatten meer dan liefdadigheid en dat is zeker in de vastenmaand van belang

Een supermarktketen speelt met het motto 'goed voor elkaar' in op de ramadan. Aalmoezen geven is belangrijk voor moslims, zeker tijdens de vastenmaand, legt islamoloog Joas Wagemakers uit.

Afbeelding

Waarom vrouwen oproepen meer te gaan werken, kan de overheid zich niet beter tot de ouderen richten?

In de toekomst zullen vitale ouderen langer moeten doorwerken, stelt Peter de Waard vast. Zij zitten niet meer in de kleine kinderen en hebben geen kinderopvang nodig.

Afbeelding

Ik ben op zoek naar de gulden middenweg in een wereld van mensen met absolute waarheden

We kunnen in discussies heel stellig zijn, met onze eigen, absolute waarheid. Waarheden als stukjes van een gebroken spiegel waarin we elkaar en onszelf niet meer zien, zegt Lennart van Venrooij.

Afbeelding

Op bedrijventerreinen zijn heel eenvoudig duurzame doelen te bereiken. Begin eens met zonnepanelen

Met beperkte ingrepen is op bedrijventerreinen een energiebesparing te realiseren die even groot is als het aardgasvrij maken van alle woonwijken. Dat schrijven Cees-Jan Pen en Theo Föllings.

Afbeelding

10 regels voor het gebruik van huiveringwekkende, maar ook fascinerende kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) beleeft een doorbraak. Regulering is noodzakelijk, maar nog grotendeels onbekend terrein. Religieuze tradities kunnen hier volgens Cees-Jan Smits een unieke rol in spelen.