Het afwijzen van homoseksuele relaties zet de kern van kerk-zijn op het spel

Opinie
Homoseksualiteit moet voor de kerk een zaak van belijden worden. Het afwijzen van homoseksuele relaties zet namelijk de kern van kerk-zijn op het spel, schrijft predikant Sieb Lanser.
Sieb Lanser • emerituspredikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland
dinsdag 19 juli 2022 om 17:00
Biddende en zingende demonstranten van de lhbti-gemeenschap bij het gebouw waar de Christian Reformed Churches hun synode hielden.
Biddende en zingende demonstranten van de lhbti-gemeenschap bij het gebouw waar de Christian Reformed Churches hun synode hielden. beeld Steven M. Herppich, via crcna.org

Dolf te Velde is ongelukkig met de uitspraak van de Christian Reformed Churches (CRC) in Noord-Amerika over homoseksualiteit (ND, 14 juli). De synode sprak uit dat de acceptatie van homoseksuele relaties met een beroep op de belijdenis voortaan is uitgesloten. Volgens Te Velde zou vastlegging op confessioneel, belijdend, niveau de zaak onnodig op de spits drijven. 

Mijns inziens moet de zaak juist wel op de spits worden gedreven. Wanneer het gesprek over homoseksualiteit niet wordt toegespitst op het belijden, in plaats van op pastorale en ethische overwegingen, blijft het oeverloos. Alleen kom ik op een positie uit die diametraal tegengesteld is aan die van de synode van de CRC. 

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Ook de Amerikaanse president Biden kan vrede in Jemen niet herstellen. Hoe moet het verder?

Een bemiddelingspoging van de Verenigde Naties in Jemen is vastgelopen. De bevolking is er, zoals in de hele oorlog, het slachtoffer van, schrijft Johan Buwalda.

Afbeelding

We hebben morele moed nodig om de wereld te verbeteren

Laten we dichtbij huis moreel moedig zijn, schrijft tekstschrijver Theanne Boer. ‘Een managementfunctie in de zorg weigeren omdat je met je handen aan het bed wilt staan, is ook morele ambitie.’

Afbeelding

Hoed u voor machtspolitiek door een classis of synode. ‘Verander spelregels van het gereformeerd kerkrecht niet’

Er gaat een wissel om als gereformeerde kerken op regionaal of landelijk niveau ruimte krijgen kerkenraadsleden te schorsen en af te zetten. Dat bedreigt de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarschuwt Ernst Leeftink.

Afbeelding

De mens achter de beleidstaal: wat we kunnen leren van vluchtelingenromans

We worden meegetrokken in een woordenbrij van begrippen als aanmeldcentrum, opvanglocaties en statushouders. Die doen vergeten dat achter deze bureaucratische taal de verhalen van mensen schuilgaan, schrijft Rien Fraanje.

Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.

Afbeelding

Goede seksuele vorming op school bestaat uit meer dan lessen

De grote uitdaging rondom seksuele vorming in het onderwijs ligt op een ander vlak, schrijven Sebastiaan en Wietske Kruyswijk. Hóé geef je die een plek binnen het bomvolle onderwijs?