Krijgt de provincie echt ruimte? Van een ‘omwisselbesluit’ is nog geen sprake

Opinie
Het is begrijpelijk dat de politiek heeft gekozen voor een streng stikstofreductiedoel. Maar in dit beleid dreigen doel en middel door elkaar te worden gehaald. Provincies kunnen dan geen kant meer op.
Hans Mommaas • directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
maandag 11 juli 2022 om 04:21 aangepast 15:30
Duidelijk is dat we van doen hebben met een ‘Startnotitie' voor stikstofreductie waarin ook (aanvullende) doelen voor de waterkwaliteit en het klimaatbeleid een plek krijgen. Regio's krijgen ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak.
Duidelijk is dat we van doen hebben met een ‘Startnotitie' voor stikstofreductie waarin ook (aanvullende) doelen voor de waterkwaliteit en het klimaatbeleid een plek krijgen. Regio's krijgen ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak. beeld anp / Vincent Jannink

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gepubliceerd voor de regionale aanpak van stikstof. De politiek heeft erover gesproken en de plannen in grote lijnen overgenomen. De bal ligt nu bij de provincies. Die kunnen naar een verbeterde natuurkwaliteit toewerken door in lijn met de kabinetsdoelen maximaal in te zetten op stikstofreductie. Maar ze kunnen ook breder kijken naar mogelijke natuurmaatregelen, zoals de inrichting en omvang van natuurgebieden en de waterbeschikbaarheid.

minder grote rol

Stikstofreductie blijft ook dan nodig, maar die zal op veel plekken naar verwachting een minder grote rol spelen en ingebed zijn in een breder en betekenisvoller natuurbeleid. Wat is..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Eenzaamheid-mantra’s helpen mij niet verder. Wat helpt dan wel?

Gevoelens van eenzaamheid vragen allereerst om erkenning, merkt Jan Willem Janse van MissieNederland. ‘Eenzaamheid speelt niet alleen bij mij, maar misschien ook wel bij jou en vele anderen’.

Afbeelding

Vrije Universiteit boekt geen vooruitgang met nieuwe openings- en sluitingsteksten bij promoties en oraties

De Vrije Universiteit schrapt Psalmregels bij aanvang en beëindiging van promoties en oraties. De alternatieve teksten bevreemden hoogleraar Marc van Oostendorp. ‘Als ze ‘van oorsprong’ christelijk is, wat is ze nu dan?’

Afbeelding

Door te spelen kunnen we de last van het leven dragen, we staan zelfs meer open voor God

In 1938 publiceerde de cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn studie: Homo ludens, de spelende mens. De stelling van het boek is eenvoudig, maar revolutionair, schrijft Léon Hanssen in zijn essay.

Afbeelding

Zouden de boeren geen volksfeest moeten vieren? Het Europese beleid dat hen zoveel opleverde bestaat vijftig jaar

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie bestaat vijftig jaar. Tot op de dag van vandaag gaat er veel geld in om, signaleert Volkskrant-redacteur Peter de Waard. Feest wordt er voorlopig niet gevierd.

Afbeelding

De kerk scheuren? Dan heb je Paulus niet aan je kant. Het ging hem uiteindelijk om eenheid

Laat er onder jullie geen scheuringen zijn, schreef Paulus in zijn brief aan de Korintiërs. Dat brengt hoogleraar Bart Koet tot enige betrokken kanttekeningen bij ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Afbeelding

Afrika is het continent van de toekomst. Hoe kan het Westen zijn bloei faciliteren?

Afrika is een krachtig continent met enorme potentie. Laat het Westen de bloei van het continent faciliteren, op basis van een gelijkwaardige relatie, schrijft Hans Valkenburg.