Krijgt de provincie echt ruimte? Van een ‘omwisselbesluit’ is nog geen sprake

Opinie
Het is begrijpelijk dat de politiek heeft gekozen voor een streng stikstofreductiedoel. Maar in dit beleid dreigen doel en middel door elkaar te worden gehaald. Provincies kunnen dan geen kant meer op.
Hans Mommaas • directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
maandag 11 juli 2022 om 04:21
Duidelijk is dat we van doen hebben met een ‘Startnotitie' voor stikstofreductie waarin ook (aanvullende) doelen voor de waterkwaliteit en het klimaatbeleid een plek krijgen. Regio's krijgen ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak.
Duidelijk is dat we van doen hebben met een ‘Startnotitie' voor stikstofreductie waarin ook (aanvullende) doelen voor de waterkwaliteit en het klimaatbeleid een plek krijgen. Regio's krijgen ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak. beeld anp / Vincent Jannink

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gepubliceerd voor de regionale aanpak van stikstof. De politiek heeft erover gesproken en de plannen in grote lijnen overgenomen. De bal ligt nu bij de provincies. Die kunnen naar een verbeterde natuurkwaliteit toewerken door in lijn met de kabinetsdoelen maximaal in te zetten op stikstofreductie. Maar ze kunnen ook breder kijken naar mogelijke natuurmaatregelen, zoals de inrichting en omvang van natuurgebieden en de waterbeschikbaarheid.

minder grote rol

Stikstofreductie blijft ook dan nodig, maar die zal op veel plekken naar verwachting een minder grote rol spelen en ingebed zijn in een breder en betekenisvoller natuurbeleid. Wat is..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wat het debat over de doop heeft opgeleverd? ‘Ik hoop en bid dat doop teken van eenheid wordt’

Dominee Mark de Jager pleitte in juli voor een breed kerkelijk gesprek over de (tweede) doop. Hij blikt terug op de vele reacties die dat opleverde. Hij ziet sterke raakvlakken tussen de kinder- en volwassendoop.

Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.