Theologische wetenschap vergt meer dan de traditie herkauwen

Opinie
De fundamentele vraag hoe het christelijke geloof in deze geseculariseerde wereld te belijden, vraagt om theologen die de dogmatiek durven vernieuwen. Het lijkt erop alsof de Protestantse Theologische Universiteit daar niet aan wil.
Wim de Ruyter • predikant van de protestantse gemeente Maasland en voorzitter van de classis Zuid Holland Zuid
zaterdag 9 juli 2022 om 19:39
Koning Willem-Alexander bij de presentatie van de NBV21. 'Als niemand in de kerk meer spreekt over hoe ons geloof eigenlijk mogelijk is in deze wereld, vrees ik dat de kerk zeker voor hoger opgeleiden zijn aantrekkingskracht verliest.'
Koning Willem-Alexander bij de presentatie van de NBV21. 'Als niemand in de kerk meer spreekt over hoe ons geloof eigenlijk mogelijk is in deze wereld, vrees ik dat de kerk zeker voor hoger opgeleiden zijn aantrekkingskracht verliest.' beeld anp / royal images Robin Utrecht

De Protestantse Kerk in Nederland is bezig met een bezinning op haar plaats in de universitaire wereld. De band met de klassieke universiteiten waar zich vanouds theologische faculteiten bevonden, is al goeddeels doorgesneden. Aan een eigen instelling zonder die vertrouwde inbedding moet in de toekomst wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. Maar eigenlijk kan de kerk naar veler mening ook veel zonder academisch niveau. De hbo-theoloog moet eindelijk een volwaardige plaats krijgen.

Het christelijk geloof heeft zich vanaf het allereerste begin moeten verhouden tot mensen die dit geloof weinig overtuigend vonden. De redenen voor die afwijzing waren divers. Aanhangers van alternatieve levensbeschouwingen konden aan hun eigen visie de voorke..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wat het debat over de doop heeft opgeleverd? ‘Ik hoop en bid dat doop teken van eenheid wordt’

Dominee Mark de Jager pleitte in juli voor een breed kerkelijk gesprek over de (tweede) doop. Hij blikt terug op de vele reacties die dat opleverde. Hij ziet sterke raakvlakken tussen de kinder- en volwassendoop.

Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.