Politiek vanuit de ivoren toren

Ingezonden
Met de aanstelling van Johan Remkes als gespreksleider heeft het kabinet bewezen geen idee te hebben van wat er speelt. De massale protesten van de afgelopen dagen zouden je toch aan het denken moeten zetten. De oorzaak kan niet in de eerste plaats de reductie van de stikstofuitstoot met 50 procent zijn, dat stond tenslotte al in het regeerakkoord. Nee, het gaat hier om uitvoering en communicatie, er wordt een stikstofkaartje over de heg gegooid om vervolgens te stellen dat dit moet worden uitgevoerd.
Jan Lok, Leek
donderdag 7 juli 2022 om 04:21
Met de aanstelling van Remkes schuift het kabinet het probleem van zich af.
Met de aanstelling van Remkes schuift het kabinet het probleem van zich af. beeld anp / Bart Maat

Wat gaat er dan mis? In de eerste plaats komt men alleen met een aanpak voor de agrarische sector, weliswaar een grote uitstoter van stikstof, maar andere stikstofuitstoters blijven nog even buiten beschouwing. In de tweede plaats versimpelt men de uitdagingen van de landbouw tot het stikstofprobleem. Dat de landbouw in Nederland moet veranderen, is duidelijk, maar stikstof is er maar één onderdeel van. De landbouwsector heeft visie nodig en dat is wat volledig ontbreekt in het huidige beleid. In plaats dat het kabinet in gesprek gaat met boeren en wetenschappers om te komen tot een integrale aanpak en langjarig beleid, blijft men steken in de waan van de dag. Zonder overleg met de sector wordt een van de grondleggers van het huidige sti..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.

Afbeelding

Vrijhandel is geen modern kolonialisme. Het is juist wereldwijde samenwerking

Onderschat de invloed van internationale handel met niet-westerse landen met een laag inkomen niet. Het leidt er tot stijging van kennis en inkomen, stelt internationaal ondernemer Robert van den Heuvel.

Afbeelding

Uit angst om leerlingen te kwetsen spreekt de leraar zich niet altijd uit

De druk op leerkrachten om álle leerlingen altijd tegemoet te komen, onder het mom van veiligheid, leidt tot schimmige praktijken. Dat komt het onderwijs niet ten goede, schrijft kenner van het onderwijs Jos van Remundt.

Afbeelding

Moet Dierendag gevierd worden? ‘Het is een uitvinding van commerciële partijen’

Dinsdag is het Werelddierendag. Ook is het de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi. Vier jij dierendag? En wat betekenen dieren voor jou? Ons lezerspanel reageert.