*

De SGP meet met twee maten

Bestuurders en politici binnen de SGP-gelederen nemen het grotendeels op voor de boeren en keren zich tegelijkertijd tegen de Nederlandse en Europese wetgeving. Ze verliezen daarbij hun eigen principes uit het oog, onder andere wat ze menen op grond van Romeinen 13 vers 1 (‘al het gezag is ontleend aan het gezag van God’) te moeten uitdragen. Ondertussen wordt met twee maten gemeten. De SGP heeft in de loop der jaren op allerlei maatschappelijke terreinen een uitzonderingspositie voor ‘hun’ werkers in het veld weten te claimen. Een werknemer die geen bestuurder is moet vooral gehoorzaamheid en volgzaamheid laten zien. Reformatorische bestuurders zijn bang dat aan de stoelpoten van het (goddelijk) gezag wordt gezaagd als ze kritiek te verduren krijgen of als inspraak wordt gevraagd door ondergeschikten.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie