In onze seksuele beleving is iets verloren gegaan

Opinie
In de discussie over grensoverschrijdend gedrag gaat het over ‘seks’. Het vergeten woord is‘vrijen’. Dat corrigeert de politieke en juridische discussies en herontdekt de intimiteit.
Erik Sengers • diaken van het bisdom Haarlem, socioloog en theoloog
zondag 26 juni 2022 om 12:00
Afbeelding
beeld iStock

Het probleem van grensoverschrijdend seksueel gedrag raakt heel veel aspecten waar mannen en vrouwen met elkaar te doen hebben, zowel in de privésfeer als in de publieke sfeer: wetgeving, opvoeding, onderwijs, media, publieke ruimte. Steeds meer Europese landen gaan ertoe over om seks zonder expliciete toestemming te criminaliseren. 

Maar, daarop wijst historicus Lotte Houwink ten Cate in een opiniestuk in de NRC (10 juni), dat houdt twee gelijke partners in en ‘... dat zijn mensen die naakt tussen de lakens liggen nu juist niet’.

Zij pleit voor een andere visie op seks dan de nadruk op correctheid en veiligheid die nu overheerst. ‘De neoliberale mythe van het onafhankelijke individu kapseist nergens zo totaal als in de armen van een ander..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Ook de Amerikaanse president Biden kan vrede in Jemen niet herstellen. Hoe moet het verder?

Een bemiddelingspoging van de Verenigde Naties in Jemen is vastgelopen. De bevolking is er, zoals in de hele oorlog, het slachtoffer van, schrijft Johan Buwalda.

Afbeelding

We hebben morele moed nodig om de wereld te verbeteren

Laten we dichtbij huis moreel moedig zijn, schrijft tekstschrijver Theanne Boer. ‘Een managementfunctie in de zorg weigeren omdat je met je handen aan het bed wilt staan, is ook morele ambitie.’

Afbeelding

Hoed u voor machtspolitiek door een classis of synode. ‘Verander spelregels van het gereformeerd kerkrecht niet’

Er gaat een wissel om als gereformeerde kerken op regionaal of landelijk niveau ruimte krijgen kerkenraadsleden te schorsen en af te zetten. Dat bedreigt de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarschuwt Ernst Leeftink.

Afbeelding

De mens achter de beleidstaal: wat we kunnen leren van vluchtelingenromans

We worden meegetrokken in een woordenbrij van begrippen als aanmeldcentrum, opvanglocaties en statushouders. Die doen vergeten dat achter deze bureaucratische taal de verhalen van mensen schuilgaan, schrijft Rien Fraanje.

Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.

Afbeelding

Goede seksuele vorming op school bestaat uit meer dan lessen

De grote uitdaging rondom seksuele vorming in het onderwijs ligt op een ander vlak, schrijven Sebastiaan en Wietske Kruyswijk. Hóé geef je die een plek binnen het bomvolle onderwijs?