De protestantse flirt met het katholicisme wil maar geen vaste relatie worden

Opinie
Door secularisatie en kerkverlating voelde menige christelijke geloofsgemeenschap zich de afgelopen decennia gedwongen de dogmatische veer wat op te rekken. Men kon zich immers tegenover de gemeenschappelijke vijand – het mondaine, westerse, neoliberale, kapitalistische monster – maar beter verenigd opstellen.
Jasper van den Bovenkamp
woensdag 8 juni 2022 om 14:39 aangepast 18:43
Ook in protestantse kerken zijn meer en meer kaarsen te vinden.
Ook in protestantse kerken zijn meer en meer kaarsen te vinden. beeld Getty Images/iStockphoto

Hoewel veel protestantse verbanden zich ondertussen langs allerlei mini-axioma’s ongehinderd verder vertakten, was er ook evident sprake van wederzijdse toenadering. Die manifesteerde zich onder andere tussen protestanten en katholieken. Met zijn aanwezigheid bij de opening van het Lutherjaar in het Zweedse Lund bijvoorbeeld, maakte paus Franciscus in 2016 duidelijk binnen de katholieke kerk geen toekomst te zien voor hardliners en leerstellig chagrijn. 

Dat hij zelf de schismatiekste niet is, wisten we natuurlijk al. In 2014 bood hij zijn verontschuldigingen aan voor fouten die tegenover pinksterkerken waren gemaakt en een jaar later beleed hij schuld voor vervolging en systematische achterstelling van de Italiaanse Waldenzen s..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Investeer ook in Afrikaanse landen waar het minder slecht gaat. Daar profiteren de buren van

In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is terecht bijzondere aandacht voor kwetsbare staten. Maar investeer ook in relatief stabiele landen als Benin Dat komt ook de onrustige landen eromheen ten goede.

Afbeelding

Wanhoop je over het klimaat? Zing ook dan een loflied

In de klimaatdemonstraties klinkt een noodkreet, een noodkreet die ook zichtbaar wordt in de Psalmen. Maar in de Psalmen staat die noodkreet in het kader van het loflied. Hoe kun je God prijzen als je de wanhoop nabij bent?

Afbeelding

Origineel zijn goden met een eigen specialiteit niet

Op een tentoonstelling in Assen over de verwoeste Romeinse steden Pompeï en Herculaneum realiseert theoloog Dolf te Velde zich dat de fascinerende wereld van zoveel goden ook iets heel voorspelbaars en deprimerends heeft.

Afbeelding

Waddenzee rechten geven? Minister Van der Wal gooit het idee met twijfelachtige argumenten overboord

De Waddenzee zou volgens Laura Burgers beter beschermd zijn door haar erkenning te geven als zelfstandige rechtspersoonlijkheid. In onder andere Spanje, Oeganda en Ecuador blijkt dat het helpt.

Afbeelding

De herdenking van de Watersnoodramp in 1953 is een uitgelezen moment om te leren van de geschiedenis

De herdenking van de Watersnoodramp is een goed moment om te leren van de geschiedenis, schrijft Lotte Jensen, auteur van Wij en het water. We hebben niet alleen een alerte overheid nodig. Burgens zijn zelf ook aan zet.

Afbeelding

Zijn mensen bang voor een nieuwe watersnoodramp? 'Ik denk niet dat het helemaal te voorkomen is'

Zeventig jaar geleden vond de Watersnoodramp plaats. Door klimaatverandering het aantal overstromingen alleen maar toe. Moeten we bang zijn voor een nieuwe watersnoodramp?