*

Wat is de geestelijke en theologische dimensie van alles wat er gaande is?

Plaatste menig denker en kunstenaar al lang grote vraagtekens bij het zorgeloze westerse vooruitgangsgeloof, nu kunnen we er niet meer omheen.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie