Luister naar

Gebruik geen vage begrippen als ‘de nieuwe hermeneutiek’

Opinie
Wie de recente theologische discussies een beetje volgt, ziet een trend in het gebruik van de term ‘de nieuwe hermeneutiek’. Ik heb daar om verschillende redenen moeite mee.
Arjan van den Os • promovendus Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn
dinsdag 12 april 2022 om 14:55 aangepast 11:28
Arjan van den Os
Arjan van den Os beeld nd
Theologenblog

Ik weet niet wanneer de term voor het eerst gemunt is en waar hij vandaan komt, maar de afgelopen jaren duikt de uitdrukking steeds vaker op. Hermeneutiek in de theologie draait kort gezegd om de interpretatie van Bijbelteksten en de vooronderstellingen van de bijbellezer. Gebruikers van de uitdrukking ‘de nieuwe hermeneutiek’ stellen dat er in gereformeerde kerken in de hermeneutiek een nieuwe wind is gaan waaien. Deze nieuwe wind is geen waardevolle toevoeging aan de gereformeerde hermeneutiek volgens critici, maar een gevaarlijk idee.

moeite

Ik heb om verschillende redenen moeite met de uitdrukking ‘de nieuwe hermeneutiek’. Allereerst heb ik er nog geen duidelijke definitie van gevonden. Als ik het goed begrijp is het een benadering die bepaalde aspecten van onze cultuur belangrijker vindt dan de Bijbel als geschreven Woord van God. Dat is echter een vrij onduidelijke en onnauwkeurige definitie. Het komt op mij over als een vaag containerbegrip.

Mijn tweede bezwaar draait om het bepaalde lidwoord ‘de’ in ‘de nieuwe hermeneutiek’. Het woordje ‘de’ veronderstelt een vastomlijnde benadering, herkenbare systematiek en duidelijke vertegenwoordigers. Wie behoren nou eigenlijk tot ‘de nieuwe hermeneutiek’? Welke benadering staan zij voor? Wie het tweedelige werk Tussen tekst en lezer van VU-hoogleraar Arie Zwiep leest, zal merken dat er een veelvoud van moderne benaderingen is die onderling weinig overeenkomst vertoont en waarbij benaderingen en personen zelfs tegenover elkaar kunnen staan. ‘De nieuwe hermeneutiek’ bestaat dus niet.

Het wordt al snel een verwijtende term.

Daarnaast veronderstelt het dat er ook een ‘oude hermeneutiek’ bestaat. Zwiep geeft een verhelderend historisch overzicht, waarbij opnieuw de diversiteit aan benaderingen opvalt. In de Vroege Kerk was er al een strijd tussen de Antiocheense school en de Alexandrijnse school. De Antiocheense school stond een benadering voor die de Bijbeltekst wilde lezen zoals die bedoeld was (historische benadering), terwijl de Alexandrijnse school de Bijbeltekst als symbool voor diepere levenslessen zag (allegorische benadering). Er heeft dus ook niet zoiets als ‘de oude hermeneutiek’ bestaan.

van alle tijden

De vraag is ook of het anders uitleggen van teksten op culturele en filosofische gronden niet van alle tijden is geweest. Zo heeft dogmaticus Arnold Huijgen in zijn dissertatie laten zien dat Calvijn woorden over Gods ‘berouw’ en ‘wraak’ wegstreept omdat het ‘aanpassing van God aan mensen’ zou zijn. Deze Bijbelse zaken passen namelijk niet in zijn Godsbegrip: God kent volgens Calvijn geen menselijke emoties. Dit inzicht stelt ons voor de vraag of cultuur niet altijd al een rol heeft gespeeld bij onze interpretatie van de Schrift. Deze constatering doet niets af aan zuivere exegese, maar het maakt je wel kritisch op jezelf en je eigen traditie.

Ik vraag mij af of verschillende keuzes die nu onder ‘de nieuwe hermeneutiek’ worden geschaard niet eerder exegetische dan hermeneutische keuzes zijn. Het verschil tussen exegese en hermeneutiek is dat exegese gaat over de uitleg van teksten, terwijl hermeneutiek de kaders van de exegese en de exegeet aangeeft. Hete hangijzers draaien vaak om een andere uitleg van bijbelteksten. Er wordt meer nadruk gelegd op bijvoorbeeld de unieke situatie waar een bijbeltekst zich op richt of de historische situatie die niet genoeg is meegenomen in eerdere verklaringen. Dat zijn steeds exegetische argumenten. Wanneer we erkennen dat verschillen vaak draaien om exegetische punten is het gesprek beter te voeren, omdat iedereen gewoon aanspreekbaar is op de eigen uitleg en vervallen discussies niet in abstracte bespiegelingen over hermeneutiek.

recht doen

Tenslotte is het de vraag is of de uitdrukking ‘de nieuwe hermeneutiek’ recht doet aan de positie van een ander. Academische en kerkelijke debatten vereisen een goede en zuivere weergave van de overtuigingen en argumenten van de ander. Deze houding valt ook onder de naastenliefde die Christus ons gebiedt. Het gevaar van de verwijtende term ‘de nieuwe hermeneutiek’ is dat oprechte pogingen om de Schrift recht te verstaan te gemakkelijk terzijde worden gelegd, zonder dat ingegaan wordt op de inhoud en nuances van andermans positie.Ook ik heb bedenkingen en zorgen bij bepaalde manieren van bijbeluitleg. Maar benoem man en paard in plaats van een onscherp containerbegrip. Dat maakt het gesprek een stuk concreter en overzichtelijker.

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

75 jaar ontheemd, de situatie van de Palestijnen is niet hoopvol. Maar er zijn 'ook andere geluiden'

Op zondag 14 mei was het de Dag van de Nakba, waarop de ‘catastrofe’ werd herdacht: 700.000 Arabische inwoners die 75 jaar geleden ontheemd raakten in eigen land. Arco den Heijer sprak er met Palestijnen en Joden over.

Afbeelding

Voor een volledig herstel van ons leven op aarde hebben we de hemel nodig

Als het uiteindelijk niet lukt om Poetin naar Den Haag te krijgen, zal het verlossende antwoord van God zelf moeten komen. Alleen Hij is in staat om recht en vrede blijvend met elkaar te verbinden, schrijft Jaap Dekker.

Afbeelding

Stel je voor dat bij de volgende koningslunch de 'nobodies' en 'nullen' mogen aanschuiven

Als jonge theoloog heeft Pieter Dirk Dekker niet veel met de monarchie. Toch ziet hij een mogelijke meerwaarde, schrijft hij de koning. Nodig bij een volgende lunch 'de haveloze daklozen en statusloze statelozen' uit.

Afbeelding

Generatie Z, met de Z van 'zinloos'. Wie tilt ons boven onszelf uit?

De jonge Generatie Z ervaart de zinloosheid die meekomt met het gesloten westerse wereldbeeld, schrijft theoloog Myriam Klinker. 'Dit is de sombere kant van Gen Z.: de wereld gaat eraan en ik stel niks voor.'

Afbeelding

Instanties moeten zich bekeren. Ook voor hen geldt: je hebt geen naaste, maar je bent er een

Het voorstel van Jasper van den Bovenkamp om elke ambtenaar verplicht ieder jaar huisbezoeken af te laten leggen bij mensen in armoede verdient navolging. Instanties zullen zich moeten bekeren, betoogt Arjan van den Os.

Afbeelding

Henk de Jong (1932-2023) verstond de vragen van zijn tijd en zocht naar nieuwe begaanbare wegen

De Nederlands-gereformeerde theoloog Henk de Jong 'ging de uitdaging aan om nieuwe begaanbare wegen te zoeken en daarin naast zoekende mensen te gaan staan'. Bijzonder hoogleraar Jaap Dekker gedenkt zijn leermeester.