Bestaan die ongelovigen wel waar het SCP over spreekt? Laat de kloof vallen

Opinie
Dat het geloof in God snel verdwijnt, zoals het SCP rapporteert, daarvan kun je in paniek raken. ‘Het helpt mij om mensen in mijn omgeving niet als (on)gelovigen te zien, maar als medemensen. Dat aantal neemt al jaren toe.’
Robbert Jansen • predikant CGK Dordrecht-Zuid en projectleider Zinvol Om Tafel
vrijdag 25 maart 2022 om 16:44
Geloof in Nederland, anno 2022.
Geloof in Nederland, anno 2022. beeld anp / Sem van der Wal

Als ik stel dat ongelovigen niet bestaan, laat de reactie zich voorspellen: hoezo niet, ik kom ze elke dag tegen! De vraag is of ik moet bewijzen dat ze niet bestaan of dat het aan een ander is te bewijzen dat ze wel bestaan. Voordat we daar de discussie over aangaan, moet eerst een andere vraag beantwoord worden: wat bedoel je met ‘ongelovig’?

Die vraag kwam donderdag bij mij boven tijdens het lezen van deel 3 van het rapport ‘Religie in een pluriforme samenleving’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau: Buiten kerk en moskee. Dit laatste deel gaat volgens het voorwoord in op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet-gelovigen. Dat roept de vraag op: wie is een niet-gelovige? Bestaan die ongelovigen wel waar het SCP over spreekt?

I..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Ook de Amerikaanse president Biden kan vrede in Jemen niet herstellen. Hoe moet het verder?

Een bemiddelingspoging van de Verenigde Naties in Jemen is vastgelopen. De bevolking is er, zoals in de hele oorlog, het slachtoffer van, schrijft Johan Buwalda.

Afbeelding

We hebben morele moed nodig om de wereld te verbeteren

Laten we dichtbij huis moreel moedig zijn, schrijft tekstschrijver Theanne Boer. ‘Een managementfunctie in de zorg weigeren omdat je met je handen aan het bed wilt staan, is ook morele ambitie.’

Afbeelding

Hoed u voor machtspolitiek door een classis of synode. ‘Verander spelregels van het gereformeerd kerkrecht niet’

Er gaat een wissel om als gereformeerde kerken op regionaal of landelijk niveau ruimte krijgen kerkenraadsleden te schorsen en af te zetten. Dat bedreigt de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarschuwt Ernst Leeftink.

Afbeelding

De mens achter de beleidstaal: wat we kunnen leren van vluchtelingenromans

We worden meegetrokken in een woordenbrij van begrippen als aanmeldcentrum, opvanglocaties en statushouders. Die doen vergeten dat achter deze bureaucratische taal de verhalen van mensen schuilgaan, schrijft Rien Fraanje.

Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.

Afbeelding

Goede seksuele vorming op school bestaat uit meer dan lessen

De grote uitdaging rondom seksuele vorming in het onderwijs ligt op een ander vlak, schrijven Sebastiaan en Wietske Kruyswijk. Hóé geef je die een plek binnen het bomvolle onderwijs?