*

Daar waar mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn, klinkt een luide roep om zorgvuldigheid

Mijn dringende oproep aan iedereen en in het bijzonder aan professionals (met name verloskundigen en gynaecologen) tot en met het medisch tuchtcollege is: neem elk signaal van seksueel wangedrag serieus!

Opinie

meer ‘Opinie’