*

Wie de QR-pas nu nog wil redden, voedt de verdenking dat er internationale druk op ligt

Het kabinet miskent de emotionele maar ook principiële weerzin tegen de coronapas met persoonlijke QR-sleutel. Nu het effect nihil gebleken is, lijken er andere motieven in het spel waarom deze digitale infrastructuur voor de toekomst en voor internationaal gebruik intact gehouden wordt.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie