*

Verkeerd beeld van God

Christenpolitici mogen geen eenzijdig beeld van een ‘lieve God’ verspreiden, zegt Diederik van Dijk (ND 18 januari). Wat hij schrijft over de profeet Jona raakt mij. Daaraan wil ik nog wat toevoegen. Allereerst: in kerken en gemeenten zijn christenprofeten nodig die eerlijk spreken over het oordeel van God. Zijn die niet in zowel krimpende protestantse kerken als in groeiende evangelische gemeenten steeds minder te vinden? Worden heil en zegen daar vaak niet te gemakkelijk toegezegd? Daar ligt volgens mij een belangrijke oorzaak van het verkeerde beeld van God. Preken met zulke toezeggingen geven wel een ‘fijn’ gevoel. Maar die toezeggingen worden geen werkelijkheid zonder bekering van de zonde. En niet zonder toewijding aan God, die liefde is en dáárom gehoorzaamheid aan zijn heilzame geboden vraagt. Eerlijk voor het oordeel waarschuwen is een opdracht van God. <

Opinie

meer ‘Opinie’