*

Is het pensioen echt waardevast?

‘Kabinet houdt oog voor ouderen bij prijsstijging’, kopte deze krant (15 januari). Dat ouderen een sluitpost zijn blijkt uit diverse kabinetsbesluiten. Het minimumloon wordt verhoogd, maar niet de AOW die al jarenlang gekoppeld is aan het minimumloon. 

Opinie

meer ‘Opinie’