*

De kerk is niet alleen kerk in een stenen gebouw

Karel Bogerd vraagt zich af (ND, 31 december): Wat doen wij met oudtestamentische gebeden die benadrukken dat je in de tempel moet komen, zoals het gebed van Salomo? Het begin van het antwoord lijkt me te zijn dat je geen isgelijkteken kunt zetten tussen de tempel in Jeruzalem en onze kerkgebouwen. In de tempel gebeurde iets fundamenteels toen op het tijdstip dat Jezus stierf aan het kruis het voorhangsel scheurde, en later toen de tempel werd verwoest. Het joodse volk is toen niet opgehouden met bidden, en de christelijke gemeente ook niet. Men kwam vooral samen in huizen, maar ook in de open lucht (Handelingen 16 vers 13 en 16), en een gehoorzaal (Handelingen 19 vers 9). Daarna duurde het nog een paar eeuwen voor de kerk over eigen gebouwen beschikte. Maar ook vandaag komen er christenen samen in omgebouwde bouwmarkten, parkeergarages (de Bijlmer), buurthuizen, aula’s van scholen en noem maar op. En naar zijn belofte is Jezus daar waar twee of drie – dus binnen de thans geldende coronanormen – samenzijn in zijn Naam. In landen waar de kerk lijdt, beschikt ze veelal niet over eigen gebouwen, orgels, torens met klokken erin en al die andere dingen waarvan wij vinden dat ze onmisbaar zijn. Maar ze is er niet minder kerk om!

Opinie

meer ‘Opinie’