*

Het ritueel van de persconferentie biedt houvast en structuur

De persconferentie kan goed gezien worden als een ritueel dat structuur biedt. Als zodanig moet het duidelijk en herkenbaar zijn. Aan het ritueel van de persconferentie zou wel meer betekenis gegeven mogen worden.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie