*

Vergeet de Helden van de Hemelse Honderd niet

Wie kan zich nog de Hemelse Honderd herinneren? In 2014  op het Maidanplein in Kiev stierven honderd mensen die streden voor een vrij en onafhankelijk Oekraïne. Onder de gestorvenen waren ook enkele buitenlanders. Twee Georgiërs en een Belarus. In 2008 viel Rusland Georgië binnen en het regime in Belarus bestaat bij gratie van Moskou. In Oekraïne is een deel van het land bezet en in het oosten woedt al jarenlang een oorlog. Henk de Vries betoogt (ND, 4 januari) dat we Rusland vooral positief zouden moeten benaderen. We zouden begrip moeten tonen voor de Russische expansiedrang. Dat is iets wat wij nou juist niet moeten doen! De Vries verwijst naar de Russische geschiedenis. Kiev was de hoofdstad van het Russische Rijk in de Middeleeuwen. Anderen verwijzen weer naar de Helsinki-akkoorden of afspraken die met Gorbatsjov gemaakt zouden zijn. Deze argumenten passen in het straatje van het Kremlin, maar zijn met een land gemaakt dat sinds 1991 niet meer bestaat. Ook het Russische Rijk van Tsaren is geschiedenis. Rusland is een dictatoriaal land dat stelselmatig de rechten van met name oude Sovjetrepublieken schendt. Als de Europese Unie daadwerkelijk een waardengemeenschap is, moet de Europese Unie landen als Oekraïne met open armen ontvangen en pal staan voor hun onafhankelijkheid en soevereiniteit. In januari en februari 2014 stierven honderd Europeanen op het Maidanplein. Ze stierven voor verworvenheden die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Laten wij dat niet vergeten! <

Opinie

meer ‘Opinie’