*

Leg geen contact met het dodenrijk

‘De doden moet je met rust laten’ (Nederlands Dagblad 20 december). Koenraad Stroeken, universitair docent antropologie te Gent geeft een heldere uitleg over het onderscheid tussen spiritisme en occultisme naar aanleiding van commotie over een seance op de begraafplaats in Amersfoort. Mag ik als oudtestamenticus hem aanvullen? Ruim duizend jaar voor Christus zei de Here God tegen Israël in verband met spiritisme: ‘U zult u niet wenden tot de geesten van doden … u zult hen niet zoeken!’ (Leviticus 19:31) Ook Mozes onderschreef dit verbod. (Deuteronomium 18:10-12). De Bijbel ontkent niet het bestaan, maar verbiedt resoluut het zoeken en raadplegen van geesten van doden. En wie dit toch doet, speelt met vuur. Koning Saul waagde het erop en we kennen zijn einde.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie