De kwestie-Zeewolde laat zien: Rijk, pak je ruimtelijke verantwoordelijkheid!

Opinie
Er is regie nodig om onze ruimte efficiënt en duurzaam te benutten, laat de onrust rond de beoogde komst van een datacentrum van Facebook in Zeewolde zien. Het wordt hoog tijd dat het Rijk samenhang organiseert tussen verschillende ministeries.
Cees-Jan Pen • lector De Ondernemende Regio (Fontys Hogescholen) Joks Janssen • praktijkhoogleraar Brede Welvaart (Tilburg University) Sjors de Vries • directeur van bureau Ruimtevolk
woensdag 15 december 2021 om 17:19 aangepast 07:19
De locatie in de gemeente Zeewolde waar Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp, Instagram en Messenger, mogelijk een datacenter wil bouwen.
De locatie in de gemeente Zeewolde waar Meta, het moederbedrijf van Facebook, Whatsapp, Instagram en Messenger, mogelijk een datacenter wil bouwen. beeld anp / Sem van der Wal

De komst van een enorm datacentrum naar Zeewolde zorgt voor veel onrust in deze gemeente. Het Rijk regelde bijvoorbeeld mogelijk ten koste van bestaande bewoners en bedrijven voor Facebook een eigen aansluiting op het hoogspanningsnet. Uit de onderliggende stukken blijkt geen expliciet voorkeursbeleid, wel een onvermogen om op Rijksniveau integraal te sturen op grote, ruimtelijke projecten. Het wordt hoog tijd dat het Rijk samenhang organiseert tussen de verschillende ministeries.

Het Nederlandse landschap staat onder hoge druk. De ruimteclaims voor wonen, werken, natuur, energie en mobiliteit buitelen over elkaar heen. Ons bestelgedrag en onze uren schermtijd zorgen voor veel vraag naar distributie- en datacentra. De liefdeloze, ongecoör..

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Met een ruilverkaveling-nieuwe stijl kan onteigening van landbouwgrond worden voorkomen

Met een goede ruilverkaveling kun je onteigening van landbouwgrond voorkomen en ook natuurbelangen dienen, zag Jaap Bos in Zuid-Limburg. Hij ziet het als middel om uit de stikstofimpasse te komen.

Afbeelding

Welke lessen moet de politiek trekken uit de winst van de BoerBurgerBeweging?

De enorme winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) is niemand ontgaan. De partij haalde in alle provincies de meeste stemmen en heeft inmiddels voorwaarden gesteld aan het stikstofbeleid, wil ze meewerken aan uitvoering ervan.

Afbeelding

Visie CU was niet het probleem. 'Stem van kiezer wordt meer en meer bepaald door gevoelens van onvrede'

Bij verkiezingen lijkt de visie van een partij verre van doorslaggevend, en daar schuilt de echte uitdaging voor de ChristenUnie, schrijft hoogleraar Jan Hoogland. Een vaste achterban lijkt steeds minder vanzelfsprekend.

Afbeelding

Integreer en stimuleer vrijwilligerswerk via de school. 'Jongeren hebben het te druk met studie'

Om jongeren te stimuleren en ruimte te bieden tot het doen van vrijwilligerswerk, is het verstandig dat scholen dit integreren in hun lessen maatschappijleer, betoogt student Shady Morsi.

Afbeelding

Nederland is dringend toe aan een wedergeboren CDA. 'Zeg het coalitieakkoord op'

Er zijn drastische keuzes nodig om het CDA weer tot een aantrekkelijke, brede en op het christelijke geloof georiënteerde partij te maken, vindt de Aramese voorman Johny Messo.

Afbeelding

Onderzoek de relatie tussen neergang christelijke politiek en sommige van de huidige problemen eens

Elke historicus erkent het recht en het positieve resultaat van de christelijke politiek, betoogt Gerrit Schutte, zelf emeritus hoogleraar van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.