Luister naar

Een ode aan schoolleiders in coronatijd, die moeten omgaan met ouders die het niet eens zijn met coronamaatregelen

Opinie
Deze coronatijd is heftig voor heel veel mensen in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor mensen in de zorg, leerkrachten die online lesgeven, horecaondernemers die mee moeten bewegen met de maatregelen, enzovoort. Maar hoe zit het eigenlijk met schoolleiders?
Peter de Vries • expert op het gebied van ouderbetrokkenheid, doet promotieonderzoek naar dit thema aan de Rijksuniversiteit van Groningen
dinsdag 14 december 2021 om 18:52 aangepast 08:26
Er zijn ouders die fel in discussie gaan met schoolleiders over de eisen en dringende adviezen vanuit de overheid rondom corona, bijvoorbeeld over het verplichte dragen van een mondkapje.
Er zijn ouders die fel in discussie gaan met schoolleiders over de eisen en dringende adviezen vanuit de overheid rondom corona, bijvoorbeeld over het verplichte dragen van een mondkapje. beeld anp / Jeroen Jumelet

Schoolleiders moeten veel oplossen en faciliteren binnen de school. En dan heb je ook nog ouders. Ouders uit de hele samenleving. Mensen die zich hebben laten vaccineren, ouders die om wat voor reden dan ook zwaar tegen vaccinaties zijn, een deel van de ouders dat ervan overtuigd is dat corona niet bestaat… De ‘hekgesprekken’ kennen soms de kwaliteit van Facebook-‘waarheden’.

discussie

Gelukkig zijn er heel veel ouders die het misschien niet altijd eens zijn met de genomen maatregelen en adviezen vanuit de overheid, maar toch de regels respecteren en de inzet van leerkrachten en schoolleiders openlijk waarderen. Maar er zijn ook ouders die fel in discussie gaan met schoolleiders over de eisen en dringende adviezen vanuit de overheid. Zoals: ‘Met de eerste coronamaatregelen heb ik jou en de school al aansprakelijk gesteld voor de gevolgen. Dat geldt nog steeds, ook met de nieuwe maatregelen.’ Of neem die huisarts bij ons in het dorp, naast arts ook ouder op een school, die beweert dat corona flauwekul is. Ook al zou de arts gelijk hebben, dan is het toch nog niet wijs om dit op school te roepen? En dan heb je de website moederhart.nl, een initiatief van een groep moeders die zegt de noodklok te luiden voor alle kinderen in Nederland. 

Schoolleiders krijgen reacties van ouders die niet door de beugel kunnen.

De aangescherpte maatregelen ‘zullen de levens van onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten’, schrijven de moeders op de site. ‘Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.’ Op de site is een voorbeeldbrief te downloaden die schoolleiders moeten ondertekenen om te beloven dat ze mondkapjes en zelftests niet verplichten. En anders wordt de schoolleider hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden psychische en fysieke schade bij het kind. Is dat wat schoolleiders die er alles aan doen om de school draaiende te houden en die zich altijd inzetten voor het welzijn van alle kinderen verdienen? Ik heb nog geen schoolleider gehoord die zich schuldig maakt aan het afdwingen van maatregelen die niet zijn toegestaan. Mijn vaderhart zegt: kunnen deze moeders niet gewoon even fatsoenlijk overleggen met de directeur van hun school? Zodat hun kinderen horen hoe je kunt práten op school en ze niet in een loyaliteitsconflict tussen thuis en school belanden, met alle mogelijke psychische schade van dien? Gelukkig ontstaan er steeds meer regionale initiatieven waarin scholen en bestuurders gezamenlijk optrekken in hun communicatie, voorbeeldbrieven delen enzovoorts. 

Om vier redenen heb ik ontzettend veel respect voor schoolleiders. Allereerst omdat ze inmiddels zeven dagen per week werken. Besmettingen gaan immers zeven dagen per week door. Er moeten meteen oplossingen worden bedacht en er wordt van hen verwacht dat ze ook meteen vriendelijk, duidelijk en beslist communiceren naar collega’s en ouders. Een vriend van mij appte afgelopen zaterdagavond: ‘Weer een collega positief. Ik moet weer mailen naar ouders en naar het team. Het is bijna niet meer te doen zo. Ik wil liever chauffeur worden op een mooie vrachtauto.’ 

invaldocent

Ten tweede zijn schoolleiders naast ‘coronamanager’ ook regelmatig docent. Ze moeten voor de klas staan om de gaten op te vullen. Want naast dat er veel ziekte is en leerkrachten in quarantaine moeten, is er een enorm lerarentekort. 

De derde reden waarom ik respect heb voor schoolleiders is omdat ze de klappen opvangen. Ze ontvangen reacties van bezorgde ouders die niet door de beugel kunnen.

En ten slotte zijn er ook de leraren nog die veel extra aandacht vragen. Sommige leerkrachten zijn bang om besmet te worden, en er zijn leerkrachten die je tot orde moet roepen omdat ze de maatregelen maar flauwekul vinden en willen negeren. 

Wat een baan. Maar het meest bijzondere vind ik het optimisme en opgewektheid die er ondanks alles leven onder schoolleiders. 

Want zij gaan hoe dan ook voor de kinderen! <

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Help natuur, milieu én landbouw op basis van een inventarisatie van alle wensen, keuzes en voorwaarden

Nederland kan lessen trekken uit de ruilverkaveling van de landbouw. Inventariseer alle keuzes, wensen en voorwaarden voor natuur, milieu en landbouw, legt Henk de Vries uit.

Afbeelding

Aalmoezen van moslims omvatten meer dan liefdadigheid en dat is zeker in de vastenmaand van belang

Een supermarktketen speelt met het motto 'goed voor elkaar' in op de ramadan. Aalmoezen geven is belangrijk voor moslims, zeker tijdens de vastenmaand, legt islamoloog Joas Wagemakers uit.

Afbeelding

Waarom vrouwen oproepen meer te gaan werken, kan de overheid zich niet beter tot de ouderen richten?

In de toekomst zullen vitale ouderen langer moeten doorwerken, stelt Peter de Waard vast. Zij zitten niet meer in de kleine kinderen en hebben geen kinderopvang nodig.

Afbeelding

Ik ben op zoek naar de gulden middenweg in een wereld van mensen met absolute waarheden

We kunnen in discussies heel stellig zijn, met onze eigen, absolute waarheid. Waarheden als stukjes van een gebroken spiegel waarin we elkaar en onszelf niet meer zien, zegt Lennart van Venrooij.

Afbeelding

Op bedrijventerreinen zijn heel eenvoudig duurzame doelen te bereiken. Begin eens met zonnepanelen

Met beperkte ingrepen is op bedrijventerreinen een energiebesparing te realiseren die even groot is als het aardgasvrij maken van alle woonwijken. Dat schrijven Cees-Jan Pen en Theo Föllings.

Afbeelding

10 regels voor het gebruik van huiveringwekkende, maar ook fascinerende kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) beleeft een doorbraak. Regulering is noodzakelijk, maar nog grotendeels onbekend terrein. Religieuze tradities kunnen hier volgens Cees-Jan Smits een unieke rol in spelen.