*

Ons meest unieke natuurgebied wordt aangetast

Unesco dreigt de Werelderfgoed-status van de Waddenzee in te trekken, vooral vanwege voorgenomen gaswinning bij Ternaard (ND, 8 december). Terecht – gaswinning veroorzaakt bodemdaling. De Waddenzee kent een dynamisch evenwicht: eventuele daling van de bodem of stijging van de zeespiegel wordt gecompenseerd met slib dat vanuit de Noordzee wordt aangevuld. 

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie