*

Het kán: rust vinden in de alledaagse realiteit

De stemmen van vrouwen die ons vanuit het verleden bereiken, komen opvallend vaak van vrouwen die kozen voor het religieuze leven. In het klooster of de kluizenaarscel was tijd en ruimte om te denken, te leren en te schrijven. Een van die vrouwen was de Engelse Julian of Norwich, in het Nederlands Juliana van Norwich genoemd. Geboren in 1342 leefde zij in een roerige tijd: de pest ging rond, er waren oorlogen en maatschappelijke onrusten. Of Juliana zelf een gezin had en dat verloor aan de epidemie weten we niet. Wel weten we dat ze rond haar dertigste levensjaar ernstig ziek werd en op haar ziekbed visioenen kreeg. Ze verkeerde op het randje van de dood, maar herstelde. Haar ervaringen schreef ze op in een korte tekst, ze publiceerde die en werd daarmee de eerste vrouw die in het Engels schreef. Vervolgens koos ze voor een leven als anchoress (kluizenares) in een cel bij de St. Julian’s kerk in de Engelse stad Norwich. Ze zou daar haar hele leven blijven en werd als het ware ‘doodverklaard’ voor de wereld. Wel kon ze via een raampje mensen spreken en wijze raad geven, alsmede de diensten in de kerk meevieren. 

Opinie

meer ‘Opinie’