*

Moreel beraad is essentieel op vele gebieden in de zorg

Geestelijk verzorger Job Smit schreef een zeer lezenswaardig artikel over keuzes maken in de zorg en de rol van het Moreel Beraad, naar aanleiding van het al dan niet invoeren van de 2G-maatregel (Nederlands Dagblad, 24 november). Deelnemers in zo’n beraad stellen een waardenhiërarchie op die gebruikt wordt om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Opinie

meer ‘Opinie’