*

De brief van calvinistische kerken aan De Jonge is een late bekering tot verdraagzaamheid

Dat uitgerekend stevige calvinisten nu een beroep doen op de Nederlandse traditie van verdraagzaamheid geeft mij als remonstrant te denken.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie