De dreiging van lockdowns en andere ontwrichting rechtvaardigt de 2G-regel ook in het hoger onderwijs

Opinie
Wie Nederland met Italië vergelijkt, waar de pandemie vorig jaar tot ontluisterende toestanden leidde, staat versteld. Juist om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen zijn strengere maatregelen nodig, zoals een 2G-beleid in het hoger onderwijs.
André den Exter • universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
donderdag 25 november 2021 om 03:21
Studenten op het Science Park van de Universiteit van Amsterdam dragen, eerder deze maand, vanwege de aanscherping van coronaregels, bij verplaatsingen een mondkapje. Een coronapas is er nog niet verplicht.
Studenten op het Science Park van de Universiteit van Amsterdam dragen, eerder deze maand, vanwege de aanscherping van coronaregels, bij verplaatsingen een mondkapje. Een coronapas is er nog niet verplicht. beeld anp / Jeroen Jumelet

Een van de voorrechten van wetenschappers vormt de deelname in uitwisselingsprogramma’s met onderwijsinstellingen elders in Europa. Daarbij hoort onder meer het respecteren van de nationale coronaregels.

Ik ben als gastdocent verbonden aan de universiteit in Bologna en ervaar dat de verschillen tussen Italië en Nederland enorm zijn. Waar de Nederlandse discussie in het parlement gaat over de veelbesproken invoering van de 1- of 2G-maatregel bij al dan niet essentiële voorzieningen, geldt in Italië een vaccinatieverplichting voor nagenoeg alle beroepen.

Ondanks het verzet en de wekelijkse demonstraties van enkele lokale ‘wappies’ hebben de meeste Italianen de verschrikkelijke beelden van Bergamo in 2020 nog haarscherp op het netvlies staan.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.

Afbeelding

Goede seksuele vorming op school bestaat uit meer dan lessen

De grote uitdaging rondom seksuele vorming in het onderwijs ligt op een ander vlak, schrijven Sebastiaan en Wietske Kruyswijk. Hóé geef je die een plek binnen het bomvolle onderwijs?

Afbeelding

Wat het debat over de doop heeft opgeleverd? ‘Ik hoop en bid dat doop teken van eenheid wordt’

Dominee Mark de Jager pleitte in juli voor een breed kerkelijk gesprek over de (tweede) doop. Hij blikt terug op de vele reacties die dat opleverde. Hij ziet sterke raakvlakken tussen de kinder- en volwassendoop.

Afbeelding

Loopt Hugo de Jonge met zijn ambitieuze plannen te ver voor de bouwtroepen uit?

Eindelijk weer een bewindspersoon voor wonen die ambitieus is en niet aarzelt in te grijpen. Maar houdt Hugo de Jonge de uitvoerbaarheid van zijn plannen wel in de gaten, vraagt Marnix Norder zich af.

Afbeelding

Moeten we God aanspreken als vader of als moeder?

Meer dan ooit zetten mensen vraagtekens bij ‘gegenderd’ taalgebruik. Er is alle reden om God aan te spreken als vader. Maar ook de benaming ‘moeder’ is bijbels, beschrijft theoloog Pieter Dirk Dekker.

Afbeelding

Naar een gezamenlijke, Europese asielopvang

Het wordt tijd dat Europese landen asielopvang gezamenlijk gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door te werken met een centraal aanmeldcentrum.