*

Familie kan een plek van veiligheid en vertrouwen zijn. Maar zo’n plek is er niet zomaar

Tijd met je familie doorbrengen is niet voor iedereen even zegenrijk. Veel moeders en nog meer kinderen hebben te maken met vormen van huiselijk geweld. Hoe kan familie een plek van veiligheid en vertrouwen zijn?

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie