*

Dat moet anders: de elite van vroeger, de eigenaren van landgoederen, verdienen meer waardering

Als boerenzoon ben ik grootgebracht met de zegeningen van de ruilverkaveling, het uitruilen en vergroten van akkers en weilanden, het rechttrekken van de grenzen en vaak ook het verwijderen van landschappelijke oneffenheden als houtwallen en slingerende beken.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie