*

Mail hoeft niet uitgezet te worden

Wiendelt Steenbergen stelt dat het mogelijk moet zijn om e-mail systemen soms uit te zetten (ND 11 november). Dat is mogelijk, maar wellicht niet wenselijk in een tijd waarin we onafhankelijk van tijd en plaats werken. We gaan dan voorbij aan onderliggende problemen. Die ontstaan nadat je de systemen hebt opgestart. Het is dus (tijdelijk) uitstelgedrag. Hoe meer er op het werk wordt gemaild, hoe meer processen en procedures niet worden gevolgd dan wel dat de mogelijkheden van bestaande dan wel nieuwe systemen niet worden gebruikt. Het helpt enorm als we heldere afspraken maken over hoe we samenwerken en met gebruik van welke systemen. De mogelijkheden van online samenwerkingsplatformen zijn tegenwoordig erg goed. Daarvoor hoef je dus de mail niet meer in te zetten. Je volgt dan automatisch de laatste ontwikkelingen en discussies. En je kunt je computer uitzetten als je even niet meer mee wilt doen. Dus het mailsysteem hoeft niet uit, we moeten andere afspraken maken hoe we samenwerken. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie