*

Ontslagprocedures moeten sneller, nu zijn de kosten veel te hoog

Een ontslagzaak waar de rechterlijke macht bij betrokken is zou korter moeten duren, nu zijn de ontslagkosten te hoog. Alle betrokkenen die zich in een onmogelijke arbeidspositie bevinden, zijn gediend door snellere procesgang.

Opinie

meer ‘Opinie’