*

Bescherming van natuur of een nieuwe weg? Niet altijd is een win-winsituatie haalbaar

De nieuwe Omgevingswet brengt, behalve als het gaat om geluid- en geurhinder, weinig veranderingen met zich mee in de regie over de ruimtelijke ordening.

Opinie

meer ‘Opinie’