*

Kind, Pesach en avondmaal

Adrian Verbree meent dat er reden is om kinderen uit te nodigen voor deelname aan het avondmaal (ND, 16 oktober). Zo was het immers ook bij de Paschaviering? Kinderen mochten elk jaar het feest van Israëls bevrijding uit Egypte meevieren. Legt de Here God nu bij het avondmaal een slagboom dat Hij ons voorhoudt: ‘Laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.’

Opinie

meer ‘Opinie’