Zoek internationale samenwerking bij de vervanging van de duikboten van de Walrus-klasse

Opinie
Australië besloot recent een order voor Franse onderzeeboten te annuleren. Het gaat naast politieke ook om grote industriële belangen. Dit besluit raakt ook de discussie over de vervanging van de Walrus-onderzeeboten in Nederland.
Dirk Starink • lid commissie vrede en veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, voormalig bevelhebber der luchtstrijdkrachten, voormalig directeur materieel Koninklijke Luchtmacht, lid van de Klankbordgroep vervanging onderzeeboten
dinsdag 12 oktober 2021 om 19:16
Een onderzeeboot uit de Walrusklasse (1992). De boten uit deze klasse zullen moeten worden vervangen. Defensie schat de kosten op minimaal 2,5 miljard euro. De Tweede Kamer praat er op 1 november over.
Een onderzeeboot uit de Walrusklasse (1992). De boten uit deze klasse zullen moeten worden vervangen. Defensie schat de kosten op minimaal 2,5 miljard euro. De Tweede Kamer praat er op 1 november over. beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Aan het Nederlandse Walrus-project zitten namelijk vergelijkbare grote risico’s en niemand is gebaat bij een nieuwe Walrus-affaire, waar de kosten en de bouwtijd fors uit de hand liepen. Alleen met politieke moed en ambtelijke discipline worden onbeheersbare risico’s voorkomen.

De vier boten van de Walrusklasse zijn in de jaren tachtig bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) gebouwd, inmiddels bijna dertig jaar in dienst en naderen het einde van hun levensduur. Na het faillissement van de RDM eind jaren negentig is er in ons land geen zelfscheppende onderzeebootindustrie meer. Daarom loopt voor de vervanging van de Walrusklasse een competitie tussen drie buitenlandse werven: het Zweedse Saab Kockums, het Franse Naval Group en het..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Ook de Amerikaanse president Biden kan vrede in Jemen niet herstellen. Hoe moet het verder?

Een bemiddelingspoging van de Verenigde Naties in Jemen is vastgelopen. De bevolking is er, zoals in de hele oorlog, het slachtoffer van, schrijft Johan Buwalda.

Afbeelding

We hebben morele moed nodig om de wereld te verbeteren

Laten we dichtbij huis moreel moedig zijn, schrijft tekstschrijver Theanne Boer. ‘Een managementfunctie in de zorg weigeren omdat je met je handen aan het bed wilt staan, is ook morele ambitie.’

Afbeelding

Hoed u voor machtspolitiek door een classis of synode. ‘Verander spelregels van het gereformeerd kerkrecht niet’

Er gaat een wissel om als gereformeerde kerken op regionaal of landelijk niveau ruimte krijgen kerkenraadsleden te schorsen en af te zetten. Dat bedreigt de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarschuwt Ernst Leeftink.

Afbeelding

De mens achter de beleidstaal: wat we kunnen leren van vluchtelingenromans

We worden meegetrokken in een woordenbrij van begrippen als aanmeldcentrum, opvanglocaties en statushouders. Die doen vergeten dat achter deze bureaucratische taal de verhalen van mensen schuilgaan, schrijft Rien Fraanje.

Afbeelding

In Engeland regent het rechtszaken over gender. Laten we eerst daarvan leren

Voor ingrijpende medische behandelingen is eerst sluitend wetenschappelijk bewijs van veiligheid en effect nodig en vervolgens een adequate medische diagnose, vindt huisarts Gerrit Roorda.

Afbeelding

Goede seksuele vorming op school bestaat uit meer dan lessen

De grote uitdaging rondom seksuele vorming in het onderwijs ligt op een ander vlak, schrijven Sebastiaan en Wietske Kruyswijk. Hóé geef je die een plek binnen het bomvolle onderwijs?