Luister naar

Westerse christenen kunnen leren van de trouw en volharding van vervolgde christenen

Opinie
Westerse christenen kunnen samen met vervolgde christenen nadenken over hoe trouw en volharding gestalte kunnen krijgen en hoe je als westerling het evangelie mag brengen in je eigen context.
Myriam Klinker-De Klerck
dinsdag 12 oktober 2021 om 11:29
Myriam Klinker-De Klerck is universitair docent Nieuwe Testament.
Myriam Klinker-De Klerck is universitair docent Nieuwe Testament. beeld Dick Vos

Zo nu en dan komt ‘Little Amal’ in het journaal en dan ben ik steeds weer onder de indruk. Ze is niet bepaald klein, integendeel, ze is drieënhalve meter hoog. Little Amal is een enorme pop die een Syrisch vluchtelingenmeisje voorstelt. Ze is een reizend internationaal kunstproject, genaamd ‘The Walk’. Afgelopen zomer vertrok ze op een voettocht vanaf de Turks-Syrische grens richting het Verenigd Koninkrijk waar ze haar moeder hoopt te vinden. In alle steden die ze aandoet, vraagt ze aandacht voor de problematiek van miljoenen vluchtelingenkinderen die wereldwijd ontheemd zijn. Een schrijnende werkelijkheid is het, die, als ze eenmaal goed tot mij doordringt, mijn moederhart ontstelt. En dan voel ik onmacht en ook diepe dankbaarheid dat dit mijn eigen pubers bespaard blijft. Afgelopen week trok Little Amal door Brussel en Antwerpen. Half november is ze uitgenodigd in Den Haag en kun je haar dus ook in Nederland ontmoeten.

ontmoeting

Ontmoeten is belangrijk voor een mens. Ontmoeten breekt je wereld open. Een echte ontmoeting roept je wakker uit hoe de dingen voor jou zijn en laat je iets anders, een ander, zien. Je groeit en je leert. Dat effect beoogt ook het kunstproject ‘The Walk’. In het reusachtige kleine meisje ontmoet je een werkelijkheid die je eigen pluchen bestaan openbreekt en bevraagt. Om dezelfde reden is ontmoeting een kernbegrip bij de organisatie Open Doors die aandacht vraagt voor vervolgde christenen. Een van de redenen waarom wereldwijd mensen op de vlucht zijn, is hun geloof in Jezus Christus. Open Doors steekt op haar ontmoetingsdagen bewust in bij echte ontmoeting met mensen uit de vervolgde kerk en hoopt nadrukkelijk dat westerse christenen van hen leren.

Wat kunnen we leren? Waar kunnen we groeien? Vervolging is voor de meeste christenen in het westen een onbekende werkelijkheid. Als wij het hebben over lijden, heeft het meestal weinig te maken met ons toebehoren aan Jezus Christus. Westerse christenen kunnen rustig meedeinen op de golven van de post-christelijke samenleving. Ook al vormt de christelijke religie niet meer haar fundament, dan nog heeft onze samenleving stevige historische wortels in het christendom. Dat geeft rust. En daar mogen we elke dag dankbaar om zijn. Tegelijk is dit precies het punt waarop ontmoeting met vervolgde christenen ons ‘openbreekt’. 

volharding

Oog in oog met mensen die hun trouw aan Jezus duur moeten betalen, wordt mijn trouw aan Hem heel klein. Er valt nog veel te groeien in trouwe volharding. ‘Volharding’ is een woord dat niet bepaald centraal staat in een westers-christelijke woordenschat. Maar als je het Nieuwe Testament openslaat, kom je het regelmatig tegen. In zekere zin staat de pijnlijke ervaring van de vervolgde kerk veel dichter bij de werkelijkheid zoals we die in de Bijbel ontmoeten. Voor de allereerste volgelingen van Jezus was vervolging geen ver-van-hun-bedshow. Het zou nog een paar decennia duren vóór de christenvervolging zich in al haar heftigheid voordeed, maar minachting en discriminatie van christenen zijn voelbare werkelijkheden in het Nieuwe Testament. 

De apostelen riepen op om te volharden in dit soort situaties en zo trouw te blijven aan Jezus Christus. Ze kenmerkten die volharding ook duidelijk als een waardevol onderdeel van Gods missie in deze wereld. Want, zoals je in Little Amal het Syrische vluchtelingenmeisje ontmoet, zo ontmoet je in een vervolgde christen de lijdende Christus zelf. Hij wil mensen aanraken en hun in zichzelf gesloten wereld openbreken. En dit is misschien wel het belangrijkste dat de vervolgde kerk ons kan leren: beter zicht nog op Christus en wat Hij van ons vraagt. De veilige omgeving die een post-christelijke samenleving ons biedt, kan immers zomaar een plek worden waar Christus zelf aan ons zicht onttrokken wordt.

Het lijkt me een mooie uitdaging: samen met christenen uit de vervolgde kerk nadenken over hoe trouw en volharding aan Jezus Christus in het westen gestalte kunnen krijgen en hoe je als westerling het evangelie mag brengen in je eigen context. ‘Amal’ is Arabisch voor ‘hoop’. En dat is uiteindelijk ook wat het evangelie wil zijn: hoop voor de wereld, ook voor de kerk in vervolging en misschien nog meer wel voor de kerk op het pluche. 

Myriam Klinker-De Klerck is universitair docent Nieuwe Testament. Zij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Getallen uit Numeri maken je ook vandaag hoopvol

De getallen uit het bijbelboek Numeri vertellen het verhaal dat God mensen niet loslaat als ze opstandig zijn en steeds weer hun eigen weg kiezen. Dat biedt ook in 2022 hoop als je denkt dat cijfers alleen maar kil zijn, schrijft Kasper de Graaf.

Afbeelding

Is God alleen maar de God die toekijkt, of straft Hij soms ook?

We belanden van de ene crisis in de andere. Vroeger zou er dan altijd wel iemand begonnen zijn over de straf van God. Tegenwoordig gebeurt dat nauwelijks meer. Maar is dat terecht, vraagt theoloog Hans Burger zich af.

Afbeelding

Koningin Elizabeth zou op de troon van David zitten, geloven sommige Britten

Er leeft onder sommige Britten een idee dat ze voortkomen uit de tien noordelijke stammen van Israël. Dat wordt bewezen met een hutspot van bijbelteksten, schrijft bijzonder hoogleraar Jaap Dekker.

Afbeelding

Het vertrouwde achterlaten: strategisch starten in Utrecht

De vertrouwde Theologische Universiteit verhuist van Kampen naar Utrecht. Het vertrouwde achterlaten, vervult met weemoed. Tegelijkertijd brengt het een merkwaardige dynamiek met zich mee, aldus Myriam Klinker.

Afbeelding

Wat een bijbels lijstje te maken heeft met vluchtelingen in kampementen

Een op het oog niet interessante opsomming uit het bijbelboek 1 Koningen blijkt tóch iets te zeggen over de politieke situatie in het Nederland van vandaag de dag, schrijft oudtestamenticus Koert van Bekkum.

Afbeelding

Moet de kerk belijdende uitspraken doen over homoseksualiteit?

Het Amerikaanse kerkgenootschap Christian Reformed Church heeft opvallende uitspraken gedaan: over verzoening door Christus, en over homoseksualiteit. Maar moet de kerk zich over dat laatste wel belijdend uitspreken, vraagt Dolf te Velde zich af.