*

Dat moet anders: heb meer oog voor een generatie die zonder parate bijbel- en geloofskennis opgroeit

Waar zou de dominee vandaag over preken? Leeft die vraag nog in christelijk Nederland en zo ja, hebben de meeste kerkgangers, of kijkers en luisteraars, nog steeds aan een half woord genoeg? Ah, Jesaja, het is zeker advent. Matteüs 5, dat moet wel over de Bergrede gaan.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie