Luister naar

Steun projecten die kinderen een thuis bieden, geen tehuis: ‘Het is tijd voor een nieuwe stap’

Opinie
Meer dan vijftig organisaties doen in een open brief de oproep om opvang van kinderen in tehuizen af te bouwen, en initiatieven te starten en te ondersteunen om kinderen wereldwijd in gezinnen op te laten groeien.
Patricia Nieuwenhuizen • coördinator bij Better Care Network Netherlands; namens meer dan vijftig organisaties, waaronder Kerk in Actie, SOS Kinderdorpen, Defence for Children en Wilde Ganzen
woensdag 29 september 2021 om 03:00 aangepast 10:12
Afbeelding
beeld istock

Alle kinderen in de wereld hebben het recht op een gezinsleven. Het liefst bij eigen ouders of andere familieleden, maar als dat echt niet kan op een andere plek, het liefst in gezinsverband. Dit lijkt een open deur, maar helaas groeien zo’n zes miljoen kinderen wereldwijd op in een kindertehuis. Dit terwijl het overgrote deel van deze kinderen (80 tot 90 procent) nog één of beide ouders heeft. Voor de meeste kinderen is veilig thuis opgroeien mogelijk, maar is de juiste ondersteuning van de ouders hierbij nodig. Toch worden ze opgevangen in grootschalige kindertehuizen. Vaak met de beste bedoelingen, vanuit het idee dat ze daar beter af zijn dan bij hun (veelal arme) familie. Het tegendeel is het geval, zo blijkt.

achterstanden

Maar liefst driehonderd wetenschappelijke onderzoeken wereldwijd laten keer op keer zien dat opgroeien in een tehuis, hoe goed de zorg er ook is, per definitie schadelijk is voor de ontwikkeling van deze kinderen. Kinderen lopen in tehuizen grote achterstanden op in fysieke groei en cognitieve ontwikkeling. Die achterstand is er nog niet bij aankomst: deze wordt in het tehuis veroorzaakt. Kinderen ontwikkelen verlatingsangst en hechtingsproblemen, die vaak worden verergerd door de inzet van tijdelijke vrijwilligers. Ze hebben meer moeite om vriendschappen en relaties op te bouwen en hun zelfvertrouwen is lager dan bij kinderen die in een gezin opgroeien. Jongvolwassenen die opgroeiden in een tehuis komen vaak op straat terecht, gebruiken alcohol en drugs, zijn werkloos of worden aangetrokken door het criminele circuit. Sommigen zien zelfs geen andere optie dan (een poging tot) suïcide.

Nederlandse organisaties, individuen, kerken, diaconieën, vrijwilligers en stagiairs dragen bij aan het opzetten en in stand houden van deze kindertehuizen. Ze doneren aan tehuizen in ontwikkelingslanden, brengen er een bezoek, zetten zich daar in als vrijwilliger of zetten zelf een weeshuis op. Dit concludeerde een onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken begin dit jaar. Vrijwilligers doen dit uiteraard met de beste bedoelingen, maar kwetsbare kinderen raken ernstig beschadigd door deze vorm van zorg. 

Wees Wijs

Sinds een week is er op sociale media veel aandacht voor Wees Wijs; een campagne gericht op jongeren die - vanuit hun geloof of missie om de wereld te verbeteren - nadenken over vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen. Wees Wijs confronteert hen met de gevolgen hiervan: deze vrijwilligersreizen genereren fondsen en houden deze schadelijke vorm van opvang in stand. En het komen en gaan van ongekwalificeerde vrijwilligers verergert de hechtingsproblemen en trauma’s van deze kinderen. Gelukkig zijn er tal van vormen van (nationaal en internationaal) vrijwilligerswerk die wél een goed idee zijn! De vrijwilligerstest op weeswijs.nu helpt jongeren bij het vinden van vrijwilligerswerk dat écht bijdraagt aan lokale gemeenschappen.

Tegelijk doen wij, namens 53 ondertekenaars, een dringende oproep aan alle organisaties, kerken, kerkelijke initiatieven en individuen in Nederland: steun projecten die kinderen een thuis bieden, geen tehuis. Het is anno 2021 de hoogste tijd voor een nieuwe stap. Het is tijd voor het zorgvuldig sluiten van weeshuizen. Voor het begeleiden van kinderen uit tehuizen naar een gezin of pleeggezin. En voor het voorkómen dat kinderen hun gezin kwijtraken. Want dat is mogelijk; dat laten duizenden initiatieven in alle landen van de wereld iedere dag weer zien. We hopen op uw steun en navolging en staan klaar voor iedereen die daar advies bij nodig heeft.

Alle ondertekenaars van de open brief: 

Defence for Children – ECPAT, Kerk in Actie, Wereldkinderen, SOS Kinderdorpen, Wilde Ganzen, WereldOuders, Free a Girl, Stichting Kinderperspectief, Red een Kind, UNICEF Nederland, Save the Children, Hope and Homes, Dutch Coalition on Disability and Development, Partin, Westerlaken Foundation, Friendship Foundation, SOFT tulip, Dutch Tanzania Foundation, Stichting SOJA, Stichting Bright Future For Children, KidsCare Kenia, Street Child Nederland, Yayasan setetes embun, PIP (Puppet Interview Program Foundation), Outreach Support Ministries, Adamfo Ghana, Stichting Nazareth Foundation Malawi, Stichting Vrienden van Lotus, Stahili Foundation, Stichting Afia &You, Parents², Stichting Give a Child a Family Nederland, Kinderen van Lamin, Medi Aid Holland Sri Lanka, Stichting Nativitas, Stichting Tanzania Support, Upendo Daima Nederland, Tan-kids, Danielle Children’s Fund, Family-Based Solutions, IMBA International, Siam-Care, Livingstone, World Servants, Volunteer correct, Local Dreamers, Ontmoet Afrika, Think Volunteer, Activity International, SIW, SGP-jongeren, CDJA, PerspectieF, individueel: dj Roberto Rosso

Dit is een opiniebijdrage. De mening van de auteur is niet per se het standpunt van de redactie. Wilt u reageren? Stuur dan een brief (maximaal 200 woorden) naar opinie@nd.nl
Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Help natuur, milieu én landbouw op basis van een inventarisatie van alle wensen, keuzes en voorwaarden

Nederland kan lessen trekken uit de ruilverkaveling van de landbouw. Inventariseer alle keuzes, wensen en voorwaarden voor natuur, milieu en landbouw, legt Henk de Vries uit.

Afbeelding

Aalmoezen van moslims omvatten meer dan liefdadigheid en dat is zeker in de vastenmaand van belang

Een supermarktketen speelt met het motto 'goed voor elkaar' in op de ramadan. Aalmoezen geven is belangrijk voor moslims, zeker tijdens de vastenmaand, legt islamoloog Joas Wagemakers uit.

Afbeelding

Waarom vrouwen oproepen meer te gaan werken, kan de overheid zich niet beter tot de ouderen richten?

In de toekomst zullen vitale ouderen langer moeten doorwerken, stelt Peter de Waard vast. Zij zitten niet meer in de kleine kinderen en hebben geen kinderopvang nodig.

Afbeelding

Ik ben op zoek naar de gulden middenweg in een wereld van mensen met absolute waarheden

We kunnen in discussies heel stellig zijn, met onze eigen, absolute waarheid. Waarheden als stukjes van een gebroken spiegel waarin we elkaar en onszelf niet meer zien, zegt Lennart van Venrooij.

Afbeelding

Op bedrijventerreinen zijn heel eenvoudig duurzame doelen te bereiken. Begin eens met zonnepanelen

Met beperkte ingrepen is op bedrijventerreinen een energiebesparing te realiseren die even groot is als het aardgasvrij maken van alle woonwijken. Dat schrijven Cees-Jan Pen en Theo Föllings.

Afbeelding

10 regels voor het gebruik van huiveringwekkende, maar ook fascinerende kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) beleeft een doorbraak. Regulering is noodzakelijk, maar nog grotendeels onbekend terrein. Religieuze tradities kunnen hier volgens Cees-Jan Smits een unieke rol in spelen.