*

Een rij mensen als teken dat we onrecht niet verdragen

Ieder mens heeft ergens een diep besef van recht en onrecht. Dat lijkt me aangeboren of anders gezegd: ingeschapen! Immers naar bijbels besef is de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. 

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie