*

Menselijke maat

In de rubriek ‘de menselijke maat’ in het ND van 16 juli beschrijft Piet H. de Jong de tegenwoordige, zo niet heel andere ‘menselijke maat’ bij diverse overheidsorganisaties. Over de verstoorde houding tussen overheid en burger bij onder andere de Sociale Verzekeringsbank (SVB), en dat overheidsorganisaties de burger zien als potentiële fraudeur. Als ik mij beperk tot de SVB kan ik niet geloven dat dergelijke situaties bij de SVB voorkomen. En als ze voorkomen, zijn dit vaak misverstanden of correspondentie die elkaar kruist. Maakt de SVB dan geen fouten? Wie niet? We stellen zo veel mogelijk, zo niet altijd de klant centraal en we delen intern bijzondere situaties om ervan te leren. Wij gaan niet ‘rücksichtslos’ te werk omdat het er nu eenmaal zo staat. Een bedrag dat te veel betaald is, zou in principe binnen zes weken terugbetaald moeten worden. Maar wij kennen veelal niet de klantsituatie en er wordt dan in overleg een vriendelijke oplossing gezocht. Oftewel: staat de wet of regelgeving de uitvoering niet in de weg? Neemt niet weg dat de SVB soms hard moet optreden tegen klanten die het niet zo nauw nemen. Wat dát betreft doet onze naam wel eer aan onze uitvoeringstaak: Sociale Verzekeringsbank. Ik wil hiermee toch enige nuancering aanbrengen in het artikel. <

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie