*

Het is niet óf wespendief of windmolens. Dat is een vals dilemma als gevolg van bureaucratische regels

Het artikel ‘Windmolen wijkt voor wespendief’ (ND 14 juli) vertelt het halve verhaal. Want de huidige regelgeving zorgt voor een vals ‘wespendief of windmolen’-dilemma. Het ligt voor de hand om met betere regels voor wespendieven én voor windmolens te zorgen.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie