*

Wetenschap moet ingebed zijn in religieus leven, gevoed door gezamenlijk gebed

Verhuizen van Kampen naar Utrecht betekent voor de Theologische Universiteit een serieus verlies aan mogelijkheden. De meest opvallende: het onontkoombare einde van elke serieuze vorm van leefgemeenschap rond de universiteit.

Opinie

meer ‘Opinie’

advertentie