*

Ik hoop dat veel boeren en burgers gaan nadenken over hun relatie met hun Schepper en de schepping

De landbouw ligt onder vuur. Rapporten en adviezen buitelen over elkaar heen. De maatschappij wil niet alleen voldoende voedsel, maar ook schoon water, biodiversiteit, dierenwelzijn en een mooi landschap. Ik geloof dat God hart heeft voor de landbouw. Het hoort bij ons mens zijn.

Opinie

meer ‘Opinie’