*

Kerk liet kwetsbaren níét in de steek

De kwetsbaren konden niet terecht bij de kerk, citeert het ND op 18 juni uit Trouw. Dit doet geen recht aan de kerk. Ik zag dat kerken in coronatijd juist extra omkeken naar kwetsbaren. Vaak achter de coulissen inderdaad. Een diaken in Amstelveen die elke week trouw de ouderen belde. Diakenen in Haarlem die juist al hun ouderen bezochten. Vrijwilligers die bergen kaartjes verstuurden en zorgden dat er extra bloemengroeten kwamen. Predikanten die om contact te houden pastorale wandelingen deden. Jongeren die een attentie thuisbezorgd kregen. De kerken van De Nieuwe Stad in Amsterdam-Zuidoost die juist dagelijks opengingen voor inloop voor ongedocumenteerden en wekelijks honderden maaltijden en voedselpakketten voor kwetsbare mensen verzorgden. En ik weet zeker dat dit omzien naar de ander gold voor heel veel kerken in Nederland. En dan hebben we het nog niet gehad over de inzamelingen voor kerkelijke coronanoodhulp wereldwijd. We doen in het diaconaat veelal ons werk in stilte, maar mag dit ook in de krant? <

Opinie

meer ‘Opinie’