*

Priester van de schepping. Zo had ik nog nooit naar mezelf gekeken

Priester van de schepping. Zo had ik nog nooit naar mezelf gekeken. In protestantse kring zijn we vertrouwd met het idee van rentmeesterschap. God heeft de mens opdracht gegeven om goed beheer te voeren over het scheppingswerk dat Hij aan ons heeft toevertrouwd. Wat we bijvoorbeeld in Lucas 16 lezen over de rentmeester die de eigendommen van zijn heer beheert, passen we dan toe op onze omgang met de schepping. De aarde is van God, en wij hebben daar goed voor te zorgen.

Opinie

Door woningbouw gaat natuur ten onder
OPINIE

Door woningbouw gaat natuur ten onder

Nederland moet er binnen tien jaar een miljoen nieuwe woningen bij hebben, volgens de overheid. Hergebruik van bestaand vastgoed en bouw binnen stedelijke gebieden geeft kansen voor zo’n 500.000 nieuwe woningen. Maar de andere half miljoen woningen, waar worden die geplaatst? Bouwen in min of meer beschermde groene streken staat nu vaker op de agenda’s. Het zal een kwestie van weinig tijd zijn voordat dit grootschalig gaat gebeuren. Twee jaar geleden schreef Staatsbosbeheer al lokkend in de richting van projectontwikkelaars: ‘De aanleg van nieuwbouwwijken kan gezien worden als ontsluiting van de omringende natuur.’ Ja, zo gezegd is ieder nieuw vliegveld, elke nieuwe autoweg of verbreding ervan een verdere ontsluiting van de natuur, die vervolgens tanend ten onder gaat. Binnen gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur zijn sinds 2000 al duizenden woningen gebouwd. Deze hoofdstructuur blijkt elastisch en de minister overweegt een verruiming van het begrip ‘natuurgebied’. Bij ecologisch plannen gaat het zoals met de auto die op groene energie rijdt of zoals de rokende uitlaat van onze auto (met Ichtus-vis erboven): bedenkelijke zaken worden gepolijst met mooie benamingen en positieve symbolen maken het er niet beter op. Het begrip ‘energie-neutraal wonen’ is misleidend, bijvoorbeeld wanneer daarvoor iets verderop op oude akkers, in weiden en op plassen niet-afbreekbare zonnepanelen nodig zijn.

meer ‘Opinie’

advertentie