*

Column

Wie is Jezus? Stap voor stap tekenen de punten in de Bijbel zich af

Soms is de som meer dan het geheel van de delen. Dat kan ook het geval zijn wanneer je bijbelteksten optelt. Een leesoefening vanuit het boek Openbaring.

Ik laat dit keer meer bijbelteksten lezen dan ik gewoon ben in deze rubriek. Hopelijk blijkt die insteek voor vandaag nuttig. In Openbaring 1 vers 8 staat: ‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Wie is hier aan het woord?

Dat is God, de Vader.

Lezing van de opening van het boek maakt duidelijk dat Jezus ondergeschikt is aan zijn Vader. Johannes schrijft: ‘Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten ..


Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis

Vier artikelen per maand gratis

Het belangrijkste nieuws in uw inbox

Heeft u al een account? Log in


Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .

Opinie

Door woningbouw gaat natuur ten onder
OPINIE

Door woningbouw gaat natuur ten onder

Nederland moet er binnen tien jaar een miljoen nieuwe woningen bij hebben, volgens de overheid. Hergebruik van bestaand vastgoed en bouw binnen stedelijke gebieden geeft kansen voor zo’n 500.000 nieuwe woningen. Maar de andere half miljoen woningen, waar worden die geplaatst? Bouwen in min of meer beschermde groene streken staat nu vaker op de agenda’s. Het zal een kwestie van weinig tijd zijn voordat dit grootschalig gaat gebeuren. Twee jaar geleden schreef Staatsbosbeheer al lokkend in de richting van projectontwikkelaars: ‘De aanleg van nieuwbouwwijken kan gezien worden als ontsluiting van de omringende natuur.’ Ja, zo gezegd is ieder nieuw vliegveld, elke nieuwe autoweg of verbreding ervan een verdere ontsluiting van de natuur, die vervolgens tanend ten onder gaat. Binnen gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur zijn sinds 2000 al duizenden woningen gebouwd. Deze hoofdstructuur blijkt elastisch en de minister overweegt een verruiming van het begrip ‘natuurgebied’. Bij ecologisch plannen gaat het zoals met de auto die op groene energie rijdt of zoals de rokende uitlaat van onze auto (met Ichtus-vis erboven): bedenkelijke zaken worden gepolijst met mooie benamingen en positieve symbolen maken het er niet beter op. Het begrip ‘energie-neutraal wonen’ is misleidend, bijvoorbeeld wanneer daarvoor iets verderop op oude akkers, in weiden en op plassen niet-afbreekbare zonnepanelen nodig zijn.

meer ‘Opinie’

advertentie