*

Onderschat rol consument in vee-industrie niet

Veel is er afgelopen week geschreven over aanpassingen in de dierenwelzijnswet. In de media rolde men over elkaar heen, van bespottelijk tot begrijpelijk. Als we het recente drama in de veehouderij (op 1 juni verbrandden 4.600 varkens levend) in ogenschouw nemen, is het meer dan nodig dat wijzigingen in de Wet dieren worden aangebracht.

Opinie

meer ‘Opinie’